Mød i retten uden advokat

Retshjælp. Fra nytår kan alle virksomheder, der har et krav på under 50.000 kroner spare advokaten væk og gå direkte til domstolene. Det vil få færre til at opgive deres små krav, forudser Håndværksrådet. Advokaterne tvivler på de bliver overflødige.

Det skal være slut med at opgive at få ret, fordi det er for dyrt.

Fra nytår blev retssalene åbnet for almindelige danskere med krav på under 50.000 kroner. Det betyder, at håndværksmestre og andre selvstændige med mindre krav nu kan anlægge deres egen retssag ved domstolene uden brug af advokat.

Det ny tiltag kaldes småsagsprocessen, og meningen er, at små krav skal kunne søges afklaret på en enkel og billig måde uden advokat.

Både Forbrugerrådet og de små virksomheders talerør, Håndværksrådet, er begejstrede for tiltaget.

Der har længe været behov for en proces for selvstændige med mindre krav og udeståender, mener chefjurist Peter Andersen, Håndværksrådet

Flere ubetalte fakturaer i rettenOgså flere mindre virksomheder udtrykker tilfredshed med den ny billige mulighed for at gå rettens vej.

Èn af dem er automekaniker Leif Mathies, der hver måned har kunder, som efter at have fået repareret sin bil, ikke betaler regningen.

”Det er typisk regninger på mellem 2-10.000 kr., som jeg ikke får betaling for. Disse småsager har jeg opgivet, for de har været for dyre for mig at køre i retten. Udgifterne stod slet ikke mål med udbyttet,” siger Leif Mathies, der fremover har tænkt sig at slæbe flere af sine vrangvillige kunder i retten.

Efter de ny regler kommer det kun til at koste 500 kroner i retsafgift at stævne en modpart, advokaten kan ofte spares væk og personalet ved domstolene vil hjælpe med blanketter, beviser og påstande.

Håndværksrådet forudser, at flere selvstændige nu vil følge deres krav helt til dørs.

”Målet for os var dog ikke at spare advokaten væk for enhver pris, men at få en procesform, der passer til mindre pengekrav. En ordning som sikrer, at udgiften ved at føre de små sager ikke overstiger dét krav, som sagen angår,” forklarer han.

De ny regler har fået en blandet modtagelse i advokatstanden. Advokatsamfundet og en række dommere støtter op om småsagsprocessen.

Advokater vil stadig brugesMen en række advokater nægter at tro, at de helt bliver fjernet fra de små sager.

Advokat Per Brun, Per Brun & Partnere i Lyngby peger på, at dommerne stadig kan henvise en sag fra småsagsproces til almindelig proces, og at man kan aftale, at sagen køres efter almindelige proces.

En anden advokat Christian Vinaa, synes det er fint at der kommer en nemmere og billigere måde at få afjort mindre krav på. Men han er bekymret for, at det kan gå galt, når domstolene (og ikke altid advokaten) skal vejlede både sagsøger og sagsøgte.

Det kunne føre til, at én af dem presses til at indgå forlig på et tidligt tidspunkt, frygter han.

Chefjurist Peter Andersen, Håndværksrådet, tvivler da også på, at advokaten, bliver helt overflødig i de mindre sager.

”Man har jo stadig mulighed for at benytte advokat eller anden juridisk rådgiver, for eksempel til at skære sagen til og give gode råd, påpeger han.

Peter Andersen tror netop, der vil komme flere juridiske rådgivere på banen, og at dét vil sikre billig juridisk bistand.

”Jeg er overbevist om, at når der åbnes op for, at andre end advokater kan være procesfuldmægtige i småsager, så vil den øgede konkurrence sikre virksomheder billigere juridisk service,” lyder det fra Peter Andersen

Domstolsstyrelsen regner med at landets 24 byretter i snit kommer til at behandle 1.600 småsager hver om året. Heraf vil ca. 350 sager være »tvistige«, dvs. at der er uenighed mellem parterne. Dertil kommer nogle ekstra sager, hvor kravet er højere end 50.000 kr., men som efter parternes ønske behandles som en småsag, vurderer styrelsen.