Moderne tider i et gammelt håndværksfag

Læs mere
Fold sammen
På kontoret hos Glarmestre Snoer og Sønner på Nørrebro i København står to kontorarbejdspladser

klar til brug for virksomhedens gråsprængte seniorer på 72 og 75. De er der ikke hele tiden, men jævnligt.Næste

generation - tre personer - futter energisk rundt på kontor og værksted, den ene i en kørestol. De er tredie generation

i virksomheden, der blev grundlagt i 1922.Hele stemningen emmer af håndværk, faglighed, historie og familieejerskab. Men

nye tider er også kommet til glarmesterhåndværket, og omstillingsprocesserne i den forbindelse holder man også

inden for familien.

Fortid i Algeriet

Ida Snoer er sat til at indarbejde nye ledelsesværktøjer, der skal sikre kvaliteten

i arbejdet. Hun er klejn af statur, men ualmindelig klar i mælet og kan sige både sgu og strategiudvikling.Der

er næppe tvivl om, at hendes baggrund som korrespondent, kontoruddannelse i FL Smidth og udstationering i Algeriet har medvirket til,

at hun ser alting med friske øjne.Det er Ida Snoer, der roder med skemaerne, spørgsmålene og svarmulighederne,

når kundetilfredsheden og medarbejdertilfredsheden skal under luppen. Og hun holder af denne del af jobbet. Det gør mange

af svendene ikke.- De er fagligt dygtige, men samtidig er de glade for, at det ikke er dem, der skal skrive alle disse papirer,

siger Ida Snoer.Hun vurderer, at hendes opgave med strategiudviklingen er lettere for hende end for en direktør hentet

udefra.- Når jeg står for det, er der ingen, der er i tvivl om motiverne, siger Ida Snoer, der er bestyrelsesformand

i Snoer og Sønner, som med godt 30 ansatte er blandt landets største glarmestervirksomheder.

Håndværker-sprogDen

North State-rygende og kaffedrikkende bestyrelsesformand benytter sig af et nordisk virksomhedsudviklingsværktøj, Nordvu,

der især på et punkt er fremragende: Værktøjet taler håndværkernes sprog.- Det duer ikke

at tale til medarbejderne om f.eks. strategi, vision og mission. De kan ikke relatere det til deres hverdag. Tag i stedet de nære ting

op: Lad være med at rode, hold orden, brug værnemidlerne korrekt o.s.v.Med Nordvu-værktøjerne har Snoer

og Sønner fået foretaget tilfredsstillende kunde- og medarbejder-tilfredshedsundersøgelser, hvor det har været

muligt at få svarprocenten op på 80. Det har bl.a. vist sig vigtigt, at der er entydige svarmuligheder i de nævnte

undersøgelser. Tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant har bl.a. været inddraget i spørgsmålsformuleringen.

Ledelse

og motivation
Arbejdet med de nye ledelsesværktøjer har stået på i et par år og blev aktualiseret af

spørgsmålene i forbindelse med generationsskifte.Det viste sig hurtigt, at det ikke længere var tilstrækkeligt

at gøre, som man altid havde gjort.Virksomhedens kvalitetsbegreb skulle udvides - lige fra instruktionen af lærlinge

til udfyldelse af ordresedler og oprydning. Derfor har Snoer besluttet sig for at sende alle medarbejdere på kursus i "samarbejde

og kvalitetsbevidsthed".Det er naturligvis ikke nogen billig fornøjelse, men på længere sigt er det

målet, at pengene skal tjene sig ind igen via forbedret bundlinie. Ida Snoer erkender, at det er vanskeligt at måle på

i et rent ordreproducerende erhverv.Glarmestervirksomheden forsøger at møde de ansatte positivt, hvis de ønsker

at deltage i kurser og lignende. Motivationen bliver bedst bevaret, hvis opgaverne udføres sammen med kollegaer, som man kan

lide, og den personlige kontakt mellem ejer og medarbejder er helt afgørende.- Det er et ledelsesansvar at motivere,

og det er blevet vanskeligere at lede i dag, end det var tidligere, siger Ida Snoer, der selv er i færd med at tage en diplomlederuddannelse.