Ministeriet om DONG-sagen: Vi burde have dokumenteret bedre, men beregningerne var i orden

Finansministeriet både anerkender og udtrykker uenighed i Rigsrevisionens kritik af den højspændte kapitaludvidelse i DONG Energy. Slutspillet burde have været dokumenteret bedre, siger ministeriet, men en omdiskuteret beregning var i orden, lyder det. Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan lukkes.

Finansminister Kristian Jensen (V) har allerede taget Rigsrevisionens kritik til sig i den prækære DONG-sag, hvor Finansministeriet ikke har kunnet dokumentere centrale dele af det endelige forhandlingsforløb om kapitaludvidelsen i DONG: Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Da Rigsrevisionen d. 17. maj i år udgav sin gennemgang af kapitaludvidelsen i DONG Energy, var det med en skarp kritik af Finansministeriet på særligt to punkter: God forvaltningsskik var ikke overholdt, da en række centrale dokumenter manglede, og Goldman Sachs fik lov til at afgive dele af sit tilbud mundtligt. Og så stillede Rigsrevisionen også spørgsmålstegn ved omfanget af de beregninger, som Økonomiudvalget blev præsenteret for inden beslutningen om at hente nye penge ind i DONG.

Nu har Finansministeriet så officielt svaret på kritikken, og ministeriet giver på den ene side Rigsrevisionen ret, mens man er uenig i punktet om information til Økonomiudvalget.

»Finansministeriet anerkender, at ministeriet kunne have sikret yderligere dokumentation ved at have anmodet Goldman Sachs om at afgive hele buddet skriftligt. Ministeriet anerkender desuden, at det endelige forhandlingsforløb kunne have været bedre dokumenteret,« skriver Rigsrevisionen, hvis kritik af informationsgrundlaget til Økonomiudvalget Finansministeriet er uenige i.

»Finansministeren oplyser, at Finansministeriet ikke deler Rigsrevisionens og Statsrevisorernes vurdering af, at der skulle have været udarbejdet yderligere beregninger til brug for ministeriets beslutningsgrundlag til regeringens Økonomiudvalg, men at ministeren tager kritikken til efterretning. På den baggrund er det Rigsrevisionens vurdering, at spørgsmålet om fuldstændigheden af beslutningsgrundlaget til Økonomiudvalget og forligskredsen ikke kan bringes videre i denne sammenhæng,« skriver man.

Finansministeriet tager dog kritikken til efterretning, selvom man er uenig med den.

Fuldstændigheden i briefingen af Økonomiudvalget omhandlede blandt andet, at Finansministeriet ikke havde beregnet, hvilke konsekvenser et statslig indskud af kapital ville have for Staten. Kritikpunktet blev rejst i Rigsrevisionens første gennemgang af DONG-salget, og allerede her sagde Finansministeriet, at hvis Økonomiudvalget eller forligskredsen havde bedt om nye beregninger, så havde man udarbejdet dem.

Rigsrevisionen vurderer ikke, at det spørgsmålet om Økonomiudvalgets briefring kan tages videre, og derfor indstiller man nu sagen til afslutning.

»Det er Rigsrevisionens vurdering, at spørgsmålet om fuldstændigheden af beslutningsgrundlaget i forbindelse med kapitaludvidelsen i DONG Energy ikke kan bringes videre i denne sammenhæng. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen kan afsluttes,« skriver Rigsrevisionen.