Minister angribes for at tale usandt i sag om omstridt taxilov: »Jeg står fuldstændig på mål for det, jeg læste op«

Transportministeren påstår, at den omstridte lov, som risikerer at lægge Københavns taximarked i ruiner, blev indført med bred politisk enighed. Det er dog ikke et billede, som ret mange af partierne, der vedtog loven, kan genkende.

 

Der var klar enighed blandt partierne bag den nye taxilov om, at udenlandske kapitalfonde ikke måtte eje danske taxiselskaber. Sådan sagde transportminister Benny Engelbrecht (S) onsdag i Folketingets spørgetime.

Men flere af forligspartierne forstår ikke, hvordan ministeren kan sige den slags i Folketinget. De havde nemlig ikke noget ønske om at forbyde kapitalfonde som ejere af danske taxiselskaber.

To professorer understreger, at en minister skal tale sandt i Folketinget, og mener nu, at sagen bør undersøges, mens Benny Engelbrecht selv siger, at han blot talte fra et papir, som hans embedsmænd havde forberedt.

»Begge dele kan ikke være rigtigt. Det, ministeren siger, kan ikke være korrekt, hvis det, repræsentanterne fra forligskredsen siger, er rigtigt. Overordnet er en minister forpligtet til at sige det, som er rigtigt, eller det, som han tror, er rigtigt. Derfor bør det her blive undersøgt nærmere,« siger Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Også Sten Bønsing, professor ved Aalborg Universitet, mener, at ministeren kan komme i problemer ved at sige noget, som kan være forkert.

»En minister må ikke sige noget forkert eller misvisende i Folketinget, og her siger han noget, som viser sig ikke at være korrekt,« siger Sten Bønsing, der understreger, at han ikke udtaler sig om den konkrete sag om Dantaxi.

Et udtalt ønske

Engelbrecht blev onsdag udspurgt i Folketinget om sagen, hvor den tysk-svenske kapitalfond Triton i 2018 købte Dantaxi, der med op mod 1.700 taxier er Danmarks største taxiselskab. Færdselsstyrelsen havde tilkendegivet, at handelen var i orden, men i september omstødte styrelsen sin egen afgørelse. Pludseligt mente styrelsen, at Triton ikke var en legal ejer, fordi nogle af kapitalfondens investorer befandt sig uden for EU.

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret

»Den minister, som går i Folketinget, er chef for ministeriet og taler på ministeriets vegne. Det er ikke interessant, om ministeren personligt har en viden eller ikke har.«


Det kan betyde, at Triton meget hurtigt skal finde en anden køber til taxiselskabet, fordi Dantaxi ellers kan miste retten til køre med op mod 1.000 vogne i København, hvilket vil efterlade hovedstaden med stor mangel på taxier.

Onsdag svarede Engelbrecht blandt andet på, hvorfor der i den nye taxilov optræder en bestemmelse om, at taxiselskaber skal have en ejerkreds i EU.

»Mine embedsmænd har orienteret mig om, at bestemmelsen er kommet ind i loven, fordi der i aftalekredsen var et udtalt ønske om at undgå, at taxiselskaber kunne komme til at blive ejet af kapitalfonde, der var placeret uden for EU,« lød det fra ministeren.

Men en lang række af transportordførerne for de partier, som nu er i opposition, kan ikke forstå, hvordan ministeren kan sige det.

»Det er ikke et ønske, som Venstre har fremført, og det er ikke et ønske, som Venstre har,« siger Kristian Pihl (V).

Også de Radikale undrer sig.

»Det var aldrig et udtalt ønske fra os. Jeg kan faktisk ikke huske, at vi har besluttet, at det her skulle skrives ind. Det er i hvert fald ikke noget, vi har ønsket,« siger Andreas Steenberg (RV).

Samme melding lyder fra De Konservative.

»Jeg har ingen erindring om, at det fulgt en masse i forhandlinger om en ny taxilov. Det er ikke mit indtryk, at der var et ønske om at undgå kapitalfonde som ejere, « siger Rasmus Jarlov (K).

For nyligt udtalte flere partier, at det ikke gav mening, at der skulle være særlige regler om ejerskab af taxiselskaber. »Der er ingen saglige grunde til, at der skal være en anden, mere restriktiv lovgivning omkring ejerskab af taxiselskaber,« sagde Tommy Ahlers (V). Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Store dele af Folketinget har tidligere udtrykt stor undren over, at danske taxiselskaber absolut ikke må være ejet af fonde, der for eksempel blot har én investor bosiddende uden for EU. Det vil nemlig helt udelukke, at kapitalfonde kan eje danske taxiselskaber, for selv om de har hovedsæde inden for EU, som det for eksempel er tilfældet med Triton, vil de næsten altid have enkelte investorer, der har hjemme uden for EU. Og ifølge den nye tolkning af loven vil kapitalfonde således aldrig være legale ejere.

»Jeg har sandhedspligt«

Benny Engelbrecht fastholder torsdag fortsat, at der var et klart ønske blandt forligspartierne om, at ingen kapitalfond uden for EU kunne eje et dansk taxiselskab.

»Jeg henholder mig naturligvis til de informationer, der er blevet stillet mig til rådighed af mit embedsværk,« siger han.

Men du udtaler dig jo på vegne af ministeriet og dermed også embedsværket?

»Ja, jeg har sandhedspligt. Derfor er jeg også nødt til at fortælle, at når mit embedsværk har oplyst mig om, at det var partiernes udtalte ønske, så er det den information, jeg fået. Det er faktisk sådan, at det benævnte direkte står i det talepapir, som mit ministerium har forberedt til mig. Det her er clearet med embedsværket.«

Men sagde du noget forkert i går?

»Jeg har faktisk holdt mig fuldstændig til mit manuskript i går. Det er fordi, det er clearet med embedsværket.«

Skal man forstå det sådan, at når det er clearet, kan man være sikker på, at det, som bliver sagt, er korrekt?

»Jeg står fuldstændig på mål for det, jeg læste op, og som var forberedt til mig. Mit embedsværk har gengivet, at sådan var forhandlingerne dengang, og jeg har god grund til at antage, at de noter, man har gjort sig dengang, var korrekte.«

Professor Sten Bønsing siger, at ministeren i sidste ende er ansvarlig for det, der bliver sagt i Folketinget, også selv om oplysninger kommer fra embedsfolkene.

»Den minister, som går i Folketinget, er chef for ministeriet og taler på ministeriets vegne. Det er ikke interessant, om ministeren personligt har en viden eller ikke har. Derfor betyder det ikke noget, om det er oplysninger, han har fra embedsmændene, for når ministeren udtaler sig, så gør han det på ministeriets vegne, og det, han siger, er ministeriets opfattelse,« siger Sten Bønsing.

Flere professorer kritiserede oprindeligt beslutningen fra Færdselsstyrelsen for at være i konflikt med flere EU-regler. Siden har Færdselsstyrelsen sendt sagen tilbage til ministeriet, der nu har bedt kammeradvokaten om at undersøge om loven er i strid med EUs regler.