Minister åbner for ændring

Både ministeren, oppositionen og bankbranchen er enige om, at udenlandsk-ejede banker ikke må få særlige fordele i forhold til danske banker ved gennemførslen af den ny bankpakke.

Allerede inden loven om den ny bankpakke er blevet vedtaget, åbner erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen op for en diskussion blandt forligspartierne om detaljerne i pakken, herunder den særlige fordel Nordea kan få som udenlandsk ejet bank.

»Udgangspunktet er, at alle pengeinstitutter er underlagt de samme regler. Udenlandske pengeinstitutter undslipper derfor ikke alle mulige krav. Men vi må konstatere, at pengeinstitutterne i Danmark er meget forskellige, og der er derfor i et vist omfang behov for at kunne tilpasse løsningerne til pengeinstitutternes situation. Det gælder særligt i forhold til de udenlandske pengeinstitutters datterselskaber i Danmark, idet det ikke er muligt at underlægge udenlandske moderselskaber dansk lovgivning,« siger Lene Espersen, der fortsætter:

»Men det er samtidig klart, at der i aftalerne skal findes løsninger, der sikrer, at de udenlandske pengeinstitutter ikke stilles unødigt gunstigere end danske pengeinstitutter. Og så fremgår det klart af aftalen, at vi i forligskredsen skal mødes jævnligt for at drøfte den konkrete udmøntning af aftalen.«

Undtagelser undrer
Hos SF, der er med i forligskredsen bag den nye bankpakke, er der forundring over den vidtfavnende undtagelsesbestemmelse.

»Der kan ikke være tvivl om, at aftalen er, at alle banker skal tilbydes adgang til de her midler, men at betingelserne omvendt også skal gælde alle, der vil modtage midlerne. Ellers er det jo konkurrenceforvridning,« siger finansordfører Ole Sohn, der fortsætter:

»Det mener jeg ikke, at de kan forhandle sig ud af, men de nærmere betingelser omkring den paragraf, dem må ministeren redegøre for. Jeg mener ikke, de kan forhandle sig ud af at skulle leve op til betingelserne. I så fald må vi se på det. Så må ministeren indkalde forligskredsen, for idéen var, at alle bankerne skulle være underlagt samme betingelser.«

Også i Finansrådet bliver det understreget, at udenlandsk ejede banker ikke må få en særfordel i forhold til danske banker.

»Det er positivt, at der åbnes op for at give dispensation i forhold til de særlige forhold, der kan gøre sig gældende for udenlandsk ejede banker. Men eventuelle fravalg i forhold til de generelle regler skal være begrundet i individuelle forhold, og det er vigtigt at der ikke opstår konkurrenceforvridning,« siger Finansrådets direktør, Jørgen Horwitz.