Mine medarbejdere skændes

Hej advokat, Jeg har et problem med en af mine medarbejdere. Vi er en mindre produktionsvirksomhed med otte ansatte. Problemet er uenighed mellem to af håndværkerne, som indbyrdes ikke kan få det til at fungere. Vi er så få, at vi ikke kan leve med den dårlige stemning, som fortsætter efter at vi nu har haft det oppe at vende på to af vores mandagsmøder. Jeg hælder nok meste til at ville skille mig af med den ene af de to, der ikke kan indbyrdes. Jeg har desværre ikke nogen ansættelseskontrakt med ham, men han har været ansat i to et halvt år. <i>Med venlig hilsen Den lille snedker

Kære mester,

Du skal naturligvis i første omgang forsøge at få tingene til at fungere, og det kan jeg forstå, at du også har været prøvet ad flere omgange.

Jeg vil foreslå, at du i første omgang taler alene med den medarbejder, du er utilfreds med, og som du har tænkt dig at opsige. Det kan nogle gange være en god idé at give en skriftlig advarsel, hvis man har et håb om, at tingene kan ændre sig.

I første omgang skal du finde ud af, hvad opsigelsesvarslet er, og når du ikke har nogen kontrakt og dermed næppe har nogen aftale med din medarbejder om, hvad opsigelsesvarslet er - så har din medarbejder krav på et rimeligt opsigelsesvarsel.

Det vil du typisk kunne finde i det, der er den almindelig gældende overenskomst inden for dit område. Derudover har medarbejderen som ikke-funktionær egentlig ikke nogen beskyttelse mod en urimelig opsigelse, og derfor kan du i bund og grund opsige ham uden nogen grund. Han har altså ikke krav på erstatning eller godtgørelse.

I sådanne situationer og særlig når det drejer sig om samarbejdsvanskeligheder vil det være ret afgørende for en saglig opsigelse af medarbejderen, at du har gennemført drøftelser med ham, og forsøgt at løse problemerne. I det praktiske liv bør det ske ved en skriftlig advarsel, hvor du gør ham opmærksom på hvor du ser problemerne, hvad han skal ændre, hvornår du evaluerer situationen og ser, om der er sket forbedringer og at konsekvensen, hvis der ikke sker nogen forbedringer, vil være, at han bliver sagt op. Dette er hovedindholdet i en skriftlig advarsel.

Jeg håber, du er blevet en anelse klogere på området i hvert fald set ud fra advokatvinklen.

Med venlig hilsen

Advokat Peter Herskind