Mindst 12 banker kan ende som statsejede

Ifølge regeringen er mindst 12 banker er i så dårlig økonomisk form, at de kan ende med reelt at få staten som majoritetsaktionær, hvilket kan gøre staten til ejer af en tiendedel af den danske banksektor.

Læs mere
Fold sammen
For at slippe for at tegne aktier i de danske banker har regeringen valgt udelukkende at give bankerne frisk kapital via en særlig type lån, hybrid kernekapital. Ifølge regeringens egne tal er mindst 12 banker dog i så dårlig form, at de kan ende med at få staten som storaktionær. Det vil blandt andet betyde, at alle stemmeretsbegrænsninger automatisk vil blive fjernet.

I øjeblikket må en bank højst have hybrid kernekapital svarende til 15 procent af kernekapitalen, der er summen af egenkapital og hybrid kernekapital. Men på grund af bankkrisen overalt i Europa har EU’s finans- og økonomiministre vedtaget, at det krav skal lempes markant.

Det er dog endnu ikke godkendt af Europaparlamentet. Ifølge det nye EU-forslag kan hybrid kernekapital udgøre op til 35 procent af kernekapitalen, eller op til 50 procent hvis lånet kan konverteres til aktier.

Det betyder, at de danske banker der har så dårlig egenkapital at de får brug for mere end 35 procent hybrid finansiering for at komme op på de 12 procent i kernekapital som Bankpakke 2 kræver, så skal lånet kunne konverteres.

”Det er vurderingen, at 12 pengeinstitutter kan få brug for et kapitalindskud, hvor andelen af den hybride kernekapital vil udgøre mere end 35 pct. af kernekapitalen. Set i forhold til de samlede risikovægtede aktiver udgør de 12 pengeinstitutter 11 pct. af de samlede risikovægtede aktiver. I lyset af, at regnskaberne for 2008 viser yderligere tab, kan antallet af pengeinstitutter være større end 12,” skriver regeringen i et bilag til den politiske aftale, der søndag aften blev indgået med alle politiske partier, bortset fra Enhedslisten.

I samme bilag skriver regeringen dog også, at man vil gøre alt for at undgå at konvertere lånene til aktier. Det vil kun ske, hvis pengeinstituttet kommer i vanskeligheder, og Finanstilsynet kræver, at lånet bliver konverteret til aktier.

Det vil i givet fald ske ud fra kursen på bankens aktier på tidspunktet for konverteringen. Den vil normalt være endog meget lav, hvis en bank kommer så langt ud i tovene, og det betyder at staten vil få endog rigtigt mange aktier ved en konvertering af lånet.

”Det bemærkes, at staten i tilfælde af en sådan tvangsmæssig konvertering vil kunne få ejerandele på væsentligt over 50 pct.,” skriver regeringen.

Det betyder også, at lovgivningen vil tage højde for et statsligt ejerskab af flere banker, ganske enkelt ved at de stemmeretsbegrænsninger, som en lang række banker i dag har i vedtægterne, automatisk vil blive ophævet hvis staten konverterer sine lån.

”Dette (stemmeretsbegrænsninger, red.) vurderes ikke hensigtsmæssigt, da det forhindrer staten i at forsvare værdien af sine aktier eksempelvis ved at gennemtvinge et salg af selskabet,” skriver regeringen.

Det pointeres dog at konverteringsretten på de nye statslån kun vil gælde i de tilfælde, hvor de udgør mere end 35 procent af en banks samlede kernekapital.