Mindre olie hentes op fra Nordsøen

For syvede måned træk faldt Dansk Undergrunds Consortiums olieproduktion i Nordsøen i juni sammenlignet med produktionen i samme måned sidste år. Det viser de aktuelle produktionstal fra Mærsk Olie & Gas.

Mærsk Olie & Gas er operatør på de 14 oliefelter i Nordsøen.

DUC-felterne producerede i juni 273.800 tønder råolie dagligt sammenlignet med en produktion på 298.100 tønder dagligt i samme måned sidste år. I maj var den gennemsnitlige daglige produktion på 265.500 tønder råolie.

De 14 oliefelter ejes af DUC, og ejerne bag DUC er A.P. Møller-Mærsk med 39 pct., Shell med 46 pct. og Chevron, der har en ejerandel på 15 pct.

Opgørelsen fra Mærsk Olie & Gas viser, at produktionen fra de to største felter, Dan-feltet og Halfdan-feltet, fortsat er faldende sammenlignet på årsbasis I juni blev der fra Halfdan produceret 106.000 tønder om dagen, mens der fra Dan-feltet i gennemsnit blev hentet 78.600 tønder om dagen. I juni sidste år var produktionen var de to felter på henholdsvis 107.100 tønder dagligt og 87.100 tønder dagligt. Men i forhold til produktionen måneden før er der tale om en stigning på de to felter fra henholdsvis 98.500 tønder og 75.700 tønder dagligt.

Den samlede produktion fra de 14 felter er i årets første halvdel på 49,56 mio. tønder.

Det sæsonbetonede gassalg nåede i juni 456 mio. kubikmeter sammenlignet med en produktion på 709 mio. kubikmeter i juni sidste år. I årets første seks måneder er der produceret 3,5 mia. kubikmeter fra gasfelterne i Nordsøen.

RB-Børsen