Mindre og mellemstore pengeinstitutter giver underskud

Banksektoren klarede sig kun igennem 2011 med overskud, fordi de største banker tjente godt, viser en opgørelse fra Finanstilsynet.

2011 endte med et minus på 157 mio. kr. for Spar Lolland og samlet giver de mindre- og mellemstore pengeinstitutter underskud, viser en ny opgørelse fra Finanstilsynet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Dennis Lehmann
Hvis det ikke var for de store, ville de danske banker samlet set have underskud i 2011.

De mindre- og mellemstore banker sluttede året med et underskud på to milliarder kr., men sektoren går alt i alt i plus på grund af overskuddet i de såkaldte gruppe et-banker Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank. De må dog også se deres bundlinjer svinde ind sammenlignet med året før.

Det konkluderer Finanstilsynet efter en gennemgang af de danske bankers årsregnskaber for 2011."Den samlede positive nettoindtjening kan fortsat henføres til de store institutter i Gruppe et, der fik et samlet overskud på 5,6 milliarder kr. Overskuddet blandt de store banker er dog mere end halveret i forhold til 2010,” siger Anders Balling fra Finanstilsynets bankanalysekontor i en skriftlig kommentar.

For 30 pengeinstitutter truer det høje nedskrivningsniveau med at æde hele basisindtjeningen, som er presset af den økonomiske smalhals. Dermed vil nedskrivningerne tære på egenkapitalen i 2012 selv hvis nedskrivningerne lander på 2011-niveau. Finanstilsynet venter også i år høje nedskrivninger på udlån.

"En stor gruppe pengeinstitutter har også problemer med at opretholde en tilfredsstillende basisindtjening før nedskrivninger. Ved et nedskrivningsniveau på en pct. af udlån og garantier, næsten svarende til gennemsnittet i 2011, vil i alt 30 institutter have en basisindtjening, der ikke er stor nok til at dække nedskrivningerne," skriver Finanstilsynet.

Finanstilsynet har også gennemgået bankernes finansieringssituation, og her ser det bedre ud."Pengeinstitutternes funding er samlet set på vej mod en bedre balance. Det skyldes først og fremmest de nye muligheder i Bankpakke 4 og Bankpakke 5 samt Nationalbankens nye udlånsfaciliteter. Endelig har institutterne også selv foretaget balancetilpasninger ved at nedbringe udlån og styrke indlån," skriver Finanstilsynet, der noterer et fald i bankernes indlånsunderskud til 161 miloiarder kr. fra 326 milliarder kr. i 2010.

Også udløbet af de individuelle statsgarantier i 2012 og 2013 presser sektoren mindre hårdt end tidligere, om end der stadig er banker, der er udfordrede.


"Det er i forlængelse heraf vurderingen, at situationen har flyttet sig i positiv retning i løbet af 2011 og begyndelsen af 2012. For det første har redskaberne i Bankpakke 4 og 5 været med til at forbedre løsningsmulighederne for de udfordrede institutter. For det andet medvirker Nationalbankens nye udlånsfaciliteter til at bygge bro i forbindelse med udløbet af de individuelle statsgarantier. Endelig har institutterne også selv foretaget balancetilpasninger i form af nedbringelse af udlån og forøgelse af indlån," skriver Finanstilsynet.