Millioner til Nordeas børsmæglere

Finanskrise eller ej, så har de fleste af børsmæglerne i Nordea Markets udsigt til en klækkelig bonus i år. Løngennemsnittet for de knap 1700 ansatte kan komme op på 1,9 millioner kr. pr. næse, viser beregninger foretaget Berlingske Business.

Foto: Scanpix
Mens topledelsen i Nordea med Christian Clausen i spidsen har afskåret sig fra at få bonus eller lønstigninger i år efter massivt pres fra den svenske regering, så er der udsigt til fest og glade dage blandt storbankens børsmæglere.

De har tjent bunker af penge til deres arbejdsgiver i første halvår, men der falder også en pæn bid af til børsmæglerne selv, viser beregninger foretaget af Berlingske Business.

Nordea Capital Markets Products, i daglig tale bedre kendt som Nordea Markets, har for tiden ca. 1650 ansatte, hvoraf broderparten arbejder i Nordea-hovedkvarteret på Christianshavn. Ifølge bankens halvårsregnskab kostede de i alt 1,6 milliarder kr. i personaleudgifter, eller 159.000 kr. pr. snude pr. måned.

Hvis børsmæglerne klarer sig lige så godt i andet halvår som i første, så kan de i snit se frem til en lønkompensation på 1,9 mio. kr., hvilket er 35 pct. mere end de 1,4 mio. kr. de i snit kostede i 2008. Til sammenligning er lønsnittet for alle 33.510 ansatte i Nordea med udgangspunkt i halvårsregnskabet på 600.000 kr., hvilket er ca. 20.000 kr. lavere end i 2008.

Lønsnittet, der omfatter fast løn, bonus, pension og andre direkte lønomkostninger, men ikke børsmæglernes notorisk velvoksne repræsentationskonti, skal dog tages med et gran salt. Det omfatter nemlig alle ansatte i Nordea Markets, fra yngste assistent over sekretærer og afviklingsfolk til de gyldne handlere, sælgere og rådgivere inden for handel med aktier, obligationer, valuta og andre værdipapirer samt finansiel virksomhedsrådgivning.

Derfor er det overvejende sandsynligt, at nogle, i år særligt obligations- og valutaspecialister, kan se frem til en samlet løn der er væsentligt højere end 1,9 mio. kr. En del ansatte i Nordea Markets er i øvrigt udlændinge eller danskere der har arbejdet længe i udlandet, så de kan oven i købet slippe med ekspertskatten på 25 pct.

Lønninger er notorisk noget af det mest fortrolige i bank- og finansverdenen, men typisk tjener erfarne børsmæglere omkring 40.000 kr. om måneden i fast løn. Hertil kommer den afgørende bonus, der ikke kun varierer fra år til år, men også varierer fra person til person. Der har tidligere været eksempler, også i storbankerne, på personer der har modtaget mere end 10 mio. kr. i bonus på et enkelt år, men troværdige konkrete eksempler er stort set uopdrivelige. Mellem 2 og godt 4 mio. kr. inklusive bonus anses dog af flere kilder i branchen som realistisk for en erfaren børsmægler et godt år. Til gengæld er der ikke mange børsmæglere som holder ved til de er mere end 40-45 år.

Nordea pointerer at personaleudgifterne afspejler et usædvanligt godt første halvår.

”Vi træffer først endelig beslutning om niveauet for variable lønninger, når vi kender resultatet for hele 2009. Samtidig vil det naturligvis tage hensyn til de henstillinger for variable lønninger, som besluttes i EU og internationalt,” siger pressechef Claus Christensen fra Nordea.