Milliardindtjening og ny pengeregn over aktionærerne hos Jyske Bank

Landets tredjestørste bank leverer stærk fremgang i årets første tre måneder, hvor blandt andre en stærk forbedring af nedskrivninger giver Jyske Bank et tigerspring på bundlinjen. Samtidig fyrer banken dog også.

Jyske Bank leverede tirsdag regnskabet for årets første tre måneder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Jyske Bank har i årets første tre måneder formået at hæve omsætningen pænt, mens bundlinjen buldrer derudaf.

Det viser kvartalsregnskabet, som Silkeborg-banken har offentliggjort tirsdag morgen.

Jyske Bank leverede i kvartalet nettorenteindtægter på 1.370 mio. kroner mod 1.437 mio. kroner i samme kvartal året før, så det er ikke her, at fremgangen skal findes for banken. Gebyrer og provisionsindtægter ramte derimod hele 447 mio. kroner mod 324 mio. kroner i første kvartal 2016.

»Stigningen på 38 procent kan primært henføres til udviklingen på de finansielle markeder, der har medført afkastafhængige honorarer og et højere aktivitetsniveau inden for kapitalmarkedsaktiviteter. Dertil kommer øgede gebyrindtægter som følge af øget udlånsaktivitet inden for realkreditaktiviteter,« skriver banken i regnskabet.

Pæn stigning i indtægter

Kursreguleringsposten var 346 mio. kroner i første kvartal i år mod 223 mio. kroner i samme kvartal året før.

Det betyder, at de samlede indtægter stiger fra 2.063 mio. kroner til 2.239 mio. kroner.

Bankens omkostninger stiger dog også - fra 1.268 mio. kroner til 1.390 mio. kroner - men ikke med samme vækstrate som indtægterne, hvilket betyder, at bankens basisresultat før nedskrivninger lander på 849 mio. kroner mod 795 mio. kroner i samme periode året før.

Stærk forbedring af nedskrivninger

Da nedskrivningerne samtidig forbedres heftigt, skyder bundlinjen i vejret. Hvor nedskrivninger på udlån i samme kvartal sidste år udgjorde 172 mio. kroner, blev det i år til en tilbageførsel på 45 mio. kroner.

»Tilbageførslerne er mest udprægede blandt bankkunderne. Landbrugskunderne viser også i 1. kvartal samlet set en bedring, hvorfor der ligeledes er tilbageført 6 mio. kr. mod en tilbageførsel på 92 mio. kr. i 4. kvartal 2016,« skriver banken i regnskabet.

Bundlinjen ender derfor med at blive næsten tredoblet til 976 mio. kroner.

»I 1. kvartal blev resultat efter skat på 976 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen med 12,3 procent. Resultatet er især drevet af fortsat fremgang i salget af boliglån, bedring i kreditkvaliteten og en solid indtjening på kapitalmarkedsaktiviteter,« skriver banken.

Dermed er banken oppe over dens langsigtede ambition vedrørende forrentningen af egenkapital, som ligger i niveauet 8-12 procent.

Plus for aktionærer, minus for medarbejdere

Fremgangen kommer også aktionærerne tilgode. Bestyrelsen indstiller nemlig til et ekstraordinært udbytte på 500 mio. kroner på en ekstraordinær generalforsamling i andet kvartal.

Men det er dog ikke umiddelbart en fremgang, som alle medarbejdere kommer til at mærke, for Jyske Bank lægger op til en række fyringer.

»Jyske Bank-koncernen implementerer en ny kundefokuseret organisation. Det sker for bedst muligt at tilgodese forskellige kundetypers ønsker og behov og for at opnå den mest enkle og effektive kundebetjening og produktion. Den nye kundeorganisation medfører en tilpasning i antallet af medarbejdere på ca. -50,« udtaler Jyske Bank-topchef Anders Dam i regnskabet.

Konkret betyder ændringerne, at der etableres tre kundevendte enheder: Privat, Erhverv og Private Banking Danmark. De »kundevendte funktioner« i BRFkredit og Jyske Banks afdelingsnet lægges sammen, og de administrative opgaver i kundebetjeningen samles i én koncernenhed.