Milliarder til rensning af spildevand

Læs mere
Fold sammen
Ude i det åbne land er omkring 90.000 helårsboliger, der inden 2012 skal have bedre styr på spildevandsrensningen

end tilfældet er i dag. Landhusene ligger så langt fra alfarvej, at de ikke kan kobles på kloaknettet. Mange husejere

skal til at overveje alternative rensningsmuligheder i form af f.eks. nedsivningsanlæg, pileanlæg eller minirenseanlæg.Der

er tale om et marked i størrelsesordenen fire mia. kr. over en forholdsvis kort tidshorisont. Dét marked har Kongsted

Maskinfabrik i Rønnede på Sydsjælland tænkt sig at tage sin bid af med et minirenseanlæg, der kan rense

spildevand fra enfamiliehuse og op til større enheder fra f.eks. højskoler eller renselaug fra mindre klynger af huse.Kongsted

Minirenseanlæg er modulopbygget og består af flere kamre, der renser spildevandet biologisk, altså ved hjælp

af bakterier. Bakterierne gror på ristelignende filtre, der er monteret i hvert af kamrene.Der pumpes luft gennem spildevandet

i alle kamre. Det bevirker, at bakterierne kan ånde og vokse hurtigt. Dermed kan de omsætte store mængder næringsstoffer.En

af hemmelighederne ved Kongsted Minirenseanlæg er, at spildevandet gennemluftes, før det ledes til karrene med de nedbrydende

bakterier. Derved fjernes de gasarter, der er skadelige for bakterierne.Når bakterierne har gjort deres arbejde, dannes

der noget slam, der opsamles i bunden af hvert kar. Slammet ledes tilbage til septiktanken, mens det rensede vand ledes ud i det fri

i badevandskvalitet.Kongsted Maskinfabrik har patenteret processen, men teknologien er ganske simpel. At lede spildevandet igennem

renseanlægget svarer til den naturlige rensning, der foregår ved iltning og mikroorganismers arbejde i et å-løb.

Enkeltheden betyder, at anlægget stort set ikke slides. Der er kun bevægelige dele i to blæsere og en pumpe.