Milliardbonus til TDC-chefer

Kapitalfondsejernes storudsalg af TDC-aktier giver såvel kontanter som aktier i milliardklassen til teleselskabets ledelsesgruppe.

Administrerende direktør Henrik Poulsen Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Henriksen

Som en direkte konsekvens af de fem kapitalfondsejeres storsalg af TDC-aktier kan ledelsesgruppen i TDC se frem til såvel kontanter som aktier. For selv om kun meget få TDC-ledere har aktier og generelt for meget små beløb, så har de aktier i TDCs moderselskab i Luxembourg. Og det store aktiesalg, der nu går i gang, udløser såvel TDC-aktier som kolde kontanter, fremgår det af teleselskabets omfangsrige børsprospekt.

Hvis TDC-aktierne bliver solgt til maksimalprisen på 56 kr., modtager administrerende direktør Henrik Poulsen og økonomidirektør Jesper Ovesen hver godt 1,2 millioner TDC-aktier til en værdi af ca. 70 mio. kr. pr. mand.

Det er dog kun halvdelen af, hvad de egentlig er berettiget til at modtage. Den anden halvdel har Henrik Poulsen og Jesper Ovesen som resten af koncernledelsen valgt at modtage i kontanter. Det forklarer TDC med, at de skal bruge pengene til at betale skat af de aktier, de nu modtager. I alt giver det altså omkring 140 mio. kr. til både Henrik Poulsen og Jesper Ovesen.

Hvis TDC-aktierne kun kan sælges til 47 kr., så modtager Henrik Poulsen og Jesper Ovesen knap 700.000 aktier, der vil have en værdi af knap 33 mio. kr., og et tilsvarende beløb i kontanter.

Den øvrige koncernledelse vil tilsammen modtage mellem 1,4 og 3,2 millioner aktier til en værdi af mellem 66 og 179 mio. kr., og hertil kommer et tilsvarende beløb i kontanter. Derudover får bestyrelsesformand Vagn Sørensen TDC-aktier for op til 23,4 mio. kr., og næstformand Pierrre Danon får TDC-aktier for op til 8,2 mio. kr., og igen for begge med en tilsvarende kontant udbetaling.

Samlet set vil ledelsesgruppen i TDC modtage TDC-aktier til en værdi af mellem 300 og 642 mio. kr. og et tilsvarende beløb i kontanter - eller i alt op til godt 1,2 mia. kr. De aktier, som ledelsesgruppen modtager, vil dog være båndlagt i en periode, men kommer oven i de sædvanlige bonus- og aktieprogrammer, som TDC har haft og delvist ændret i forbindelse med det store aktiesalg.

Der falder dog også lidt af til de ca. 10.000 TDC-ansatte. De vil hver gratis modtage TDC-aktier for 12.000 kr., hvilket giver en udgift på ca. 150 mio. kr. og i øvrigt betyder, at TDC med sikkerhed vil få 10.000 private aktionærer plus dem, der køber teleaktier i forbindelse med det kommende aktiesalg.

Oven i den ekstraordinære pengeregn kommer de sædvanlige bonusordninger, der kan være på op til 100 pct. af den faste løn, såfremt bestemte mål opfyldes.

Som noget nyt skal halvdelen af en bonus dog fordeles over tre år, men til gengæld får koncernledelsen fra 2012 et pensionsbidrag på ti pct. af den faste løn, der vil stige til 20 pct. i 2013. I 2009 delte koncernledelsen, der det meste af året bestod af syv medlemmer, i alt 68 mio. kr. eller i snit godt ni mio. kr.