Miljøminister går ind i Fredericia Havn-affære

Miljøminister Troels Lund Poulsen mener, at det er af »national interesse«, at Shell får lov at udvide i Fredericia. Dermed har en brandfarlig strid nu fået mere benzin.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) går nu aktivt ind i sagen omkring Fredericia Havn. Gennem længere tid har der været stor splid omkring havneanlægget, hvor kommunen har planlagt en byfornyelse til omkring 460 millioner kroner, hvoraf kommunen står for 25 procent og Realdania står for resten.

Byfornyelsen betød, at Fredericia Skibsværft ikke fik forlænget dets lejeaftale på havnen med kommunen og flyttede til Lindøs tidligere dokfaciliteter. Baggrunden var, at nabogrunden, hvor Kemira tidligere havde til huse, skulle bruges til byfornyelsen. Samtidig har Shell, der også ligger på havnen, søgt om en udvidelse af udskibningen af flydende gas.Og den ansøgning falder i såvel Fredericia-borgmesterens som kulturminister

Troels Lund Poulsens smag. I et brev 29. juni i år til borgmesteren skriver miljøministeren således:

»Shell-anlæggene blev allerede i Vejle Amts regionplan udpeget som anlæg af national interesse. Det er jeg enig i, og det ligger mig derfor meget på sinde, at der sikres mulighed for, at Shell Havneterminalen kan udvikles, så også fremtidens behov kan dækkes.«

Han skriver desuden, der ikke må opstå miljøkonflikt mellem Shell og eventuelle nye boliger på grunden.

Ingen private boliger

Ifølge Fredericia Skibsværfts betyder det, at kommunen nu bliver nødt til at droppe byfornyelsen, da Kemiragrunden endnu ikke er godkendt til andet industrielt bebyggelse.

»Det her viser, at begrundelsen for at lukke værftet ikke er til stede. Værftet skulle lukkes, fordi kommunen ville anvende private boliger og liberale erhverv på Kemira-grunden. Det var årsagen til, at værftet var i konflikt med det her. Men nu kan det bare ikke lade sig gøre,« siger Poul Hvilsted, advokat for værftet, der mener, at miljøministeren sætter en tyk streg under, at kemiragrunden ikke kan bruges til private boliger.«

Uffe Steiner Jensen (S), er borgmester i Fredericia, og han siger nu, at det godt kan lade sig gøre at have både Shell og byfornyelse.

»Vores analyser viser, at Shell-terminalen kan fortsætte sin virksomhed uændret, samtidig med at vi byudvikler de store naboarealer ved siden af,« siger han.I et indlæg i Berlingske Tidende gjorde han i april opmærksom på, at det ikke er tidssvarende at have et selskab som Fredericia Skibsværft så tæt på byen på grund af miljøpåvirkninger.

Hvad gør det mere tidssvarende at have Shell liggende?

»De miljøpåvirkningerne er løsbare og i et stort omfang allerede løst,« siger Uffe Steiner Jensen.Ifølge ham betyder det, at Shell-terminalen bliver liggende, samtidig med at ejendomme kommer til at ligge tæt på Shell.

»Vi er ikke færdige med miljøtilladelserne, som skal drøftes med myndighederne, men i dag ligger de eksisterende boliger 300 meter fra Shell Terminalen. De 300 meter har vi pålagt os selv for at opretholde sikkerhedsniveauet.«