Mild vinter sætter fart på byggeri

Vinterbyggeri. Mild vinter, gode tider og nye metoder går det muligt at realisere planerne om øget vinterbyggeri.

De tilbagevendende bestræbelser for at få gang i vinterbyggeriet ser ud til at krones med held i år.

Dels på grund af de milde vintervejr siden oktober. Dels fordi byggeriet i forvejen oplever en højkonjunktur.

- Vi tør helt sikkert godt forudsige, at vinterbyggeriet sætter historisk rekord i år. For-uden de gode tider og det milde vejr spiller det også ind, at der er udviklet nye teknikker, som gør det lettere at bygge om vinteren, og de bliver nu vid udstrækning taget i anvendelse, siger chefkonsulent Henrik Stig Sørensen, Dansk Byggeri, til ErhvervsBladet.

Større omsætning i årI de sidste fem vintre har omsætningen i byggesektoren i årets første kvartal ligget ca. ni mia. kr. under gennemsnitsomsætningen, der beløber sig til cirka 50 mia. kr. i kvartalet.

- I år bliver omsætningen i 1. kvartal nok højere end sædvanligt, men det er svært sige præcist hvor meget, fordi der i årets løb også har været betydelige prisstigninger, tilføjer Henrik Stig Sørensen.

Fugt giver problemerHan erkender, at den megen fugt med regn og overfladevand skaber store problemer i visse dele af byggeriet. Det opvejer dog ikke fordelen ved at slippe for frost og sne, mener han.

Netop i år er der lavet en ny bekendtgørelse vedr. vinterbyggeri, der har til formål at få bygherrerne til at i højere grad at bygge om vinteren. For at fremme vinterbyggerier er det nu blevet tilladt, at bygherre i sit udbud beder entreprenører indregne udgiften til vinterforanstaltninger som opvarmning og afskærmning i tilbudene.

Det vil give dem, der lader bygninger opføre, en bedre ide om prisen på at bygge om vinteren.

Den nye bekendtgørelse er trådt i kraft her ved årsskiftet, så det er endnu for tidligt at sige noget om erfaringerne.

- Men vi venter, at den vil være med til at øge vinterbyggeriet, slutter Henrik Stig Sørensen.