Middel fra Neurosearch når en ny milepæl

Neurosearch får en kontant belønning, fordi partneren Abbott starter fase I-forsøg med lægemiddelkandidaten ABT-560, der har potentiale til at kunne behandle flere sygdomme i centralnervesystemet.

Det oplyser Neurosearch. Indledningen af Fase I-studiet udløser milepælbetaling til Neurosearch, men selskabet fastholder forventningerne til årets resultat, hvor selskabet venter et underskud i størrelsesordenen 80-100 millioner kroner.

I henhold til licensaftalen har Abbott globale markedsføreingsrettigheder til ABT-560, og selskabet vil betale samtlige omkostninger, der er forbundet med udviklingen og kommercialiseringen af produktet.

- ABT-560 er en neuronal nikotinreceptor (NNR) modulator, som har vist robust effekt i prækliniske modeller relevante for behandling af forskellige former for kognitive forstyrrelser, skriver Neurosearch.

RB-Børsen