MetroXpress får afslag på statsstøtte

Gratisavisen MetroXpress har endnu engang fået afslag på at få del i den distributionspulje på mere end 300 mio. kroner, der hvert år fordeles mellem de betalte konkurrenter.

Med beslutningen vender Biblioteksstyrelsen på ny tommelfingeren nedad for den trafikomdelte gratisavis. Administrerende direktør Søren Riis er dybt forundret .

”Det lugter af, at man gør alt hvad man kan for at hold nye aktører ude af støtteordningen. Det sidste afgørelse var uberettiget og denne her er endnu mere uberettiget,” siger han med henvisning til den sag, der begyndte med omlægningen af portostøtten til en distributionsstøtte knyttet til avisernes abonnementsordninger.

Støtten kan udløse helt op til 17 mio. kr. om året alt efter, hvor mange registrerede abonnementer en avis har. Afgørelsen sætter nyt fokus på den stærkt omdiskutterede støtteordning, der fra flere sider beskyldes for at være konkurrenceforvridende og gøre livet surt for gratisaviserne.

Forkert afslag

Dagbladspuljen fordeles af et udvalg under Biblioteksstyrelsen, der allerede i januar i år gav MetroXpress afslag på at modtage støtte for 2007. Det på trods af, at gratisavisen ifølge egne oplysninger opfyldte kravene om en abonnementsordning og mindst 50 pct. redaktionelt stof.

Når det alligevel blev et afslag skyldes det, at man ifølge reglerne ikke kan modtage distributionsstøtte, hvis man har en generel husstandsomdeling ved siden af sin abonnementsordning. Da MetroXpress er trafikomdelt i højere grad end husstandsomdelt, klagede MetroXpress over afgørelsen og fik for kort tid siden medhold.

I mellemtiden har man imidlertid afskaffet den dyre abonnementsordning, og da forholdene i 2007 danner grundlag for ansøgningen om støtte i 2008, blev det endnu engang til et afslag. Uanset om MetroXpress rent faktisk lever op til kravene i 2008. En beslutning, som Søren Riis finder urimelig.

”Når man ved at give os medhold i vores klage erkender, at man har lavet en fejl, vil man normalt gå ind og sige undskyld og så ellers hjælpe os med at leve op til kravene fremadrettet. Vi vil hellere end gerne leve op til kravene i 2008, men grunden til, at vi ikke gjort det i 2007 er, at vi jo netop har fået afslag,” siger Søren Riis, og peger på, at hovedparten af millionstøtten skal bruges til at leve op til de krav, der stilles for at modtage støtten.

”Vi vil jo ikke bruge 12 mio. kr. på en abonnementsordning, når vi ikke modtager støtten,” siger Søren Riis.

Levede ikke op til kravene

Hvis gratisaviserne MetroXpress, Urban, Nyhedsavisen og 24timer fik fuldt del i dagbladspuljen, ville det kunne betyde et fald støtten til de betalte dagblade på op til 20 procent.

”Årsagen til, at MetroXpress ikke har fået støtte, er, at de ikke lever op til kravene i de gældende regler. Det gælder især kravet om mere end 50 procent redaktionelt stof. Hensigtserklæringer om, hvad man vil gøre i fremtiden, kan man ikke bruge til noget. Dagbladene får jo tilsagn på forhånd om, hvad de kan regne med,” siger dr. jur. Peter Blume. Han står i spidsen for det udvalg, som afgør, hvilke aviser der er berettiget til støtte.

Peter Blume mener ikke som Søren Riis, at MetroXpress levede op til de øvrige krav i januar, hvor man fik afslag på et forkert grundlag.

”Hvis de ikke var faldet på den regel, var de efter min bedste overbevisning faldet på en af de andre,” siger Peter Blume og understreger, at han kun fortolker de gældende regler. De er udformet er embedsmænd fra Finansministeriet og repræsentanter fra bl.a. Danske Dagblades Forening, JP/Politikens Hus og Det Berlingske Officin.