Metroselskab var med til at udforme godkendelse til udvidede arbejdstider

Myndighedernes godkendelse af udvidede arbejdstider på Cityringen var på forhånd klappet af med Metroselskabet, viser mailkorrespondance.

Metrobyggeri ved Marmorkirken. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

En aftale om aften- og natarbejdet på Cityringen i København var blevet afstemt, længe før Metroselskabet formelt søgte om tilladelse til at udvide arbejdet på metrobyggeriet. Det viser mailkorrespondance mellem Transportministeriet, Københavns og Frederiksberg Kommune samt Metroselskabet, som Politiken er i besiddelse af.

Metroselskabet var yderligere selv med til den endelige udformning af et centralt notat i sagen, et såkaldt VVM-notat om vurdering af virkning på miljøet, hvilket ministeriet tidligere har afvist over for avisen.

Metroselskabet søgte de to kommuner og staten om tilladelse til at udvide arbejdstiden på samtlige byggepladser for at undgå en etårig forsinkelse 29. april. Men allerede 8. april lavede parterne et udkast til VVM-notat, hvori det blev konkluderet, at det udvidede byggeri juridisk kan gennemføres uden en ny miljøvurdering.

Ifølge Søren Højgaard Mørup, der er professor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet, er det »meget kritisabelt«, at myndighederne ikke afventede en formel henvendelse, før de udarbejdede VVM-notatet, »ligesom de ikke burde have udvekslet udkast til notatet med Metroselskabet«.

Myndighederne og Metroselskabet afstemmer i mails 17. og 18. april notatets endelige udformning:

»Som vi tidligere har bemærket, mener vi, at Frederiksberg Kommunes kommentar, som ville gøre det (VVM-notatet, red.) til en foreløbig vurdering, er meget uheldig,« lyder det ifølge Politiken blandt andet fra Metroselskabet.

Da notatet bliver datostemplet 15. maj, er selskabets forslag fulgt.

Transportministeriet har over for Politiken oplyst følgende i slutningen af maj: »Metroselskabet har ikke deltaget i den endelige vurdering af spørgsmålet«.

Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) har ifølge Politiken ikke ønsket at stille op til et interview om sagen. Hendes ministerium oplyser i et skriftligt svar:

»Forvaltningsmyndigheden foretager selv en vurdering af, på hvilket tidspunkt involverede myndigheder eller parter skal inddrages i sagens behandling med henblik på at sikre en tilstrækkelig oplysning af sagen. Der er i den forbindelse intet til hinder for, at involverede myndigheder eller parter inddrages, før en eventuel formel ansøgning i sagen er modtaget«.

Enhedslisten vil på baggrund af de nye oplysninger indkalde transportministeren i et samråd i Folketinget, siger trafikordfører Henning Hyllested (Ø), der ikke vil »tøve med at kalde det her for magtfordrejning«.