Metroselskab byggede uden tilladelser

Tilsyn med entreprenører er for dårligt og fører til fejl, mener Trafikstyrelsen.

Foto: Linda Kastrup.
Læs mere
Fold sammen

Italienske entreprenører gik september sidste år i gang med byggeriet af metrostationen ved Københavns Hovedbanegård uden at have fået tilladelse af myndighederne, skriver Politiken.

Inden Trafikstyrelsen kan give tilladelse til byggeriet, skal Metroselskabet fremsende en detaljeret beskrivelse af byggeriet, herunder alle de sikkerhedsmæssige forhold på byggepladsen. Beskrivelsen skal være kontrolleret og underskrevet af en uafhængig instans.

Men ifølge et brev dateret 14. december 2012, som Politiken er i besiddelse af, gik byggeriet i gang uden tilladelse fra myndighederne.

I brevet erkender Metroselskabet, at arbejdet gik i gang uden tilladelse, men forklarer det med, at sagsbehandlingen i praksis »har vist sig tung og langvarig og dermed ikke harmonerer med nutidens bygge- og anlægsprocesser«, skriver Politiken.

Trafikstyrelsen bad derfor Metroselskabet om at redegøre for, om der kun var blevet arbejdet uden tilladelse ved Hovedbanegården, eller om der var tale om systematiske brud på reglerne. Den redegørelse er nu behandlet hos styrelsen, der kan konstatere, at Metroselskabet nu har alle tilladelser, og at sikkerheden dermed er forsvarlig.

Trafikstyrelsen mener dog, at Metroselskabets bygherretilsyn med sine entreprenører er uklart og mangelfuldt, hvilket er årsagen til, at arbejdet bliver sat i gang uden tilladelse.

Metroselskabet er derfor nu indkaldt til et møde.

Det er ikke første gang, at det offentligt ejede selskabs entreprenører er gået i gang med metrobyggeri uden de nødvendige tilladelser.

Enhedslisten er ved at miste tålmodigheden med Metroselskabet.

- Det ser helt håbløst ud, siger Henning Hyllested (EL), der partiets trafikpolitiske ordfører.

-Metroselskabet må jo tro, at det er en stat i staten, som kan blæse højt og flot på, hvad der kræves af tilladelser, tilføjer han til Politiken.

BNB