Metroen bliver knap en milliard dyrere

Metroselskabet betaler trecifret millionbeløb til den italienske hovedentreprenør CMT i strid om prisen på Cityringen.

Metrobyggeriet. Metro. Cityringen. Her er det den store metroarbejdsplads på Øster Søgade. Det er en af byggeriets største arbejdspladser, men når byggeriet er afsluttet skal her ikke være en station. Arbejdspladsen ligger i den ene ende af Sortedams Søen, der bliver genskabt når metrobyggeriet står færdigt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Prisen på Cityringen, den 17 stationer store ringlinje i København, tager endnu en gang et hop opad.

På et møde onsdag eftermiddag nikkede Folketingets Finansudvalg ja til et aktstykke, der giver mulighed for at indgå et forlig med hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT), oplyser Metroselskabet til Berlingske Business.

I alt betaler Metroselskabet 850 millioner kroner til entreprenøren, så prisen på byggeriet lander på 24,6 milliarder kroner. Derudover får entreprenøren ansvaret for at sikre, at Cityringens tidsplan kan fastholdes, så Cityringen åbner i juli 2019.

Forliget kommer efter en langt strakt strid om regningen for byggeriet. På den ene side har CMT ment at have udført arbejde, som Metroselskabet har bestilt, og som ikke var aftalt, da kontrakterne blev indgået i 2010.

Det skulle blandt andet dreje sig om ekstraarbejde og 30.000 ton ekstra stål i forbindelse med en ekstra forstærkning af ydervæggene i 22 af byggeriets skakter, der baner vejen ned til selve metrotunellen.

Metroselskabet har på den anden side hidtil ment, at det og de øvrige krav er urimelige, men har samtidig kunne konstatere, at det italienske firma har hævet erstatningskravet.

Det er uvist, hvilke dele af kravet Metroselskabet betaler for.

I december 2015 rettede krav mod Metroselskabet på 300 millioner euro - omkring 2,25 mia. kroner. Det voksede siden til det dobbelte og i slutningen af 2016, var det vokset til omkring syv milliarder kroner.

Entreprenøren CMT trækker med forliget halvdelen af kravene tilbage, mens Metroselskabet afviser resten af kravene. Der indføres lofter for, hvad entreprenøren kan få udbetalt ved en eventuel voldgift eller fremtidige krav, oplyser Metroselskabet. Der kan maks blive tale om krav på 245 millioner kroner frem over på byggeriet, samtidig med, at der på de eksisterende krav maksimalt kan blive udbetalt 1,8 milliarder kroner, hvis Metroselskabet ender med at tabe en voldgift.

Kravene fra CMT skal ses i lyset af, at selskabet samtidig har haft store økonomiske problemer. Som Berlingske Business tidligere beskrevet blev pengekassen i selskabet halveret fra 2014 til 2015, og samtidig nikkede CMTs revisor ja til, at firmaet havde 1,15 milliarder kroner til gode hos Metroselskabet.

Truede med at stoppe byggeriet

Omkring jul og nytår kulminerede striden på byggeriet.  Hen over jul fik Metroselskabets øverste ledelse Henrik Plougmann Olsen og den tekniske direktør Erik Skotting den besked fra hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT), at man så sig nødsaget til at standse arbejdet på byggepladserne fra 1. januar 2017, fordi entreprenøren havde store økonomisk problemer.

Det fik Metroselskabet til at gå ind med et lån - en såkaldt likviditetsbro - på en milliard til CMT, der kunne trække på den for at undgå byggeriet ikke stoppede.

Den blev senest forlænget frem til udgangen af april. Den likviditetsbro vil fortsætte med aftalen.

Aftalen kan ifølge Metroselskabet bæres af selskabets egen økonomi, så der ikke bliver behov for at lave yderligere ejerindskud.

Tilbage i 2014 steg prisen med 1,2 milliarder kroner i kølvandet på klager over støjgener, der en overgang fik byggeriet til at gå i stå.