Metro-kæden skal betale bøde for at skjule oplysninger for konkurrencevagthund

Grossistvirksomheden Metro Cash & Carry står til en bøde, fordi virksomheden hemmeligholdt oplysninger for Konkurrencestyrelsen, da myndigheden behandlede virksomhedens fusionssag i 2014. Det fremgår af en dom fra Østre Landsret.

Foto: Wolfgang Rattay

Landsretten har dermed stadfæstet byrettens dom til Metro Cash & Carry Danmark Aps, så selskabet skal betale en bøde på 50.000 kroner for at tilbageholde oplysninger for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sagen udspringer af, at EuroCater ønskede at købe to Metro-varehuse i Danmark. Metro og EuroCater henvendte sig derfor i begyndelsen af oktober 2014 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få godkendt EuroCaters overtagelse af de to Metro-varehuse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledende undersøgelser viste, at fusionen kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt.

Undersøgelserne viste også, at Metro havde undladt at give helt centrale oplysninger om en anden mulig køber, selv om Metro blev direkte spurgt om det. Oplysningerne var væsentlige for at vurdere, om fusionen kunne godkendes. På den baggrund valgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i januar 2015 at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet (SØIK).

SØIK rejste tiltale, og i april 2017 blev Metro idømt en bøde på 50.000 kr. ved Retten i Glostrup for at tilbageholde oplysninger for Konkurrencestyrelsen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jakob Hald siger efter landsrettens dom:

»En fusion, der er godkendt på et forkert grundlag, kan få store skadelige effekter for leverandører, konkurrenter og kunder. Det er derfor helt afgørende, at de virksomheder, der søger om at få deres fusion godkendt, ikke giver konkurrencemyndighederne vildledende og urigtige oplysninger. Det har Metro Cash & Carry gjort i denne sag, og retten har nu slået fast, at det var en overtrædelse af loven«.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Morten Niels Jakobsen siger:

»Jeg er glad for, at vi nu har en meget klar og tydelig landsretsafgørelse om tilsidesættelse af oplysningspligt i forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af fusionsanmeldelser. Det er et vigtigt signal, som landsretten hermed har sendt. Jeg har i øvrigt noteret mig, at landsretten også var enig i, at tiltalen var rejst i forhold til det rette selskab«.

Retten skriver i sin dom:

»Oplysningspligten efter konkurrenceloven ved fusionsanmeldelser indebærer, at den part, som svarer, skal give fuldstændige og udtømmende svar på spørgsmål, som styrelsen stiller. Det tilkommer således Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og ikke parten, at vurdere oplysningernes relevans for fusionssagen.«