Metro-granskning skal forhindre ny skandale

Rigsrevisionen vil kaste sit kritiske blik på det udfordrede byggeri af Cityringen allerede nu – kun få år inde i byggeriet. Og det kan være med til at forhindre, at metrobyggeriet løber af sporet, håber statsrevisorernes formand

Rigsrevisionen vil gå metrobyggeri efter i sømmene. Den nye metro i København vil være færdig i december 2018. Metrodirektør afviser at skjule forsinkelse. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2013) Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Det er ikke altid lige rart at blive kigget efter i sømmene, som senest solcellesagen har vist, men umiddelbart hilser alle parter Rigsrevisionens granskning af metrobyggeriet velkommen.

Når konklusionerne foreligger om et lille års tid, vil alle de undersøgte næppe være lige begejstrede, mens de store vindere af undersøgelsen kan blive samfundet og borgerne. Og derfor er granskningen meget glædelig, mener Peder Larsen (SF), der er formand for Folketingets vagthunde, statsrevisorerne.

Også det første metrobyggeri, som blev to år forsinket og overskred budgettet med flere milliarder kroner, er blevet undersøgt af Rigsrevisionen. Men denne undersøgelse er speciel, fordi den kommer så tidligt i forløbet, at den kan skabe et grundlag for at tage afgørende beslutninger, før det er for sent. 

»Det er godt, at undersøgelsen kommer så tidligt, at politikerne kan nå at træffe valg, inden det er for sent,« siger Peder Larsen, der har været formand for statsrevisorerne de seneste 15 år.

Tavshed giver problemer

Han giver to eksempler på uhensigtsmæssige byggerier, hvor det først for sent stod klart, at projektet var i problemer, nemlig DR Byen og Skuespilhuset. DR Byen endte med at blive langt dyrere end budgetteret, mens Skuespilhuset blev bygget uden en drejescene for at holde sig inden for budgettet.

»Det er typisk et problem ved store anlægsprojekter, at man for sent erkender problemerne, og derfor ikke får taget de rigtige beslutninger. Det er både Skuespilhuset og DR Byen eksempler på. I så store projekter vil der næsten altid opstå problemer, men det har det med at blive kostbart, hvis man er for ærekær til at erkende problemerne i tide,« siger Peder Larsen.

Den uafhængige Rigsrevisionens rolle er at sikre, at statens midler går til de formål, som Folketinget har besluttet. Og netop sagen om DRs milliarddyre byggeri i Ørestad førte til kritik af Rigsrevisionen for »på en række punkter ikke har varetaget sin opgave med revisionen«. 

Derfor lavede Rigsrevisionen en ny model for, hvordan større offentlige bygge- og anlægsarbejder revideres »både under og efter byggeriets opførelse«.

Rigsrevisionen har siden indtaget en mere markant rolle, senest i solcellesagen hvor regeringens topministre blev sat på plads af Folketinget, efter at ministrene havde forsøgt at undgå en »vidtgående« undersøgelse af det lovforberedende arbejde

Hver en sten skal vendes

Peder Larsen fortæller, at hvis Rigsrevisionen ikke selv havde taget initiativ til undersøgelsen, ville statsrevisorerne have bedt om en sådan undersøgelse. Statsrevisorerne er de eneste – ud over Rigsrevisionen selv – der kan igangsætte de store rigsrevisionsundersøgelser.

Foreløbigt vil Rigsrevisionen kun give sparsomme oplysninger om det præcise indhold af undersøgelsen, men netop økonomien og budgetstyringen, som Berlingske og Politiken de seneste måneder har rejst tvivl om, vil med sikkerhed komme under lup.

Berlingske har i løbet af efteråret kunnet fortælle om økonomiske problemer hos to af de tre italienske selskaber, der udgør entreprenørkonsortiet, om forsinkelser på selve tunnelboringerne samt om milliardstore skred i investeringsbudgetterne.

Forhold, der ifølge en række internationale eksperter tyder på, at Cityringen kan få svært ved at stå færdig i december 2018 inden for budgettet på 21,3 milliarder kroner.

Og Peder Larsen understreger da også vigtigheden af, at Rigsrevisionen kommer helt til bunds i sagen.

»Det vigtigste er, at det bliver helt gennemarbejdet, så det bliver nemmere at træffe de rigtige beslutninger. Det vil være en hård beslutning at udskyde åbningen eller ændre budgettet, men det skal undersøgelsen gerne give klarhed omkring,« siger han. BME

Ud over selve Metroselskabets styring af økonomien vil Metroselskabets kommunikation til ejerne, herunder Transporministeriet, som ejer 41,7 procent, utvivlsomt blive gransket. Rigsrevisionen kigger typisk også på, om staten har varetaget sit ejerskab ordentligt. BME

Transportministeriet ejer Metroselskabet sammen med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, der henholdsvis sidder på 50 procent og 8,3 procent.

Såvel Metroselskabet som ejerne mener, at det er helt naturligt, at Rigsrevisionen gransker et så vigtigt projekt på et meget tidligt stadie og ser frem til at samarbejde om undersøgelsen.