Mere fart på digitalt TV

Det kan ikke gå hurtigt nok med at få udbredt information om det digitale sendetnet. Den største udfordring bliver nemlig at få forklaret den danske befolkning om den store forandring på TV i 2009, mener branchefolk.

Det digitale sendenet kommer for alvor fra start i 2009, når det analoge net bliver lukket. Men selvom der er to år til begivenheden, mener branchefolk, at man allerede er bagud i forhold til at informere befolkningen om de store forandringer.

Mediepolitikerne har tidligere selv peget på, at den største politiske udfordring i det nye år bliver udformningen af det digitale sendenet (DTT). Ifølge Lars Kirstein Andersen, formand for Brancheforum Digitale Medier, bliver politikernes største udfordring simpelthen at forklare borgerne om teknikken.

»Problemet ligger ikke så meget i selve teknologien og markedskræfterne. Udfordringen bliver at informere befolkningen om de nye muligheder. Det kan ikke starte tidligt nok, når man skal fortælle 5,5 mio. mennesker om den nye teknologi. Vi er allerede for sent i gang med at forstå teknikken. Det bliver også en udfordring for markedsudbyderne,« siger Lars Kirstein Andersen.

Han forudser samtidig en fremtidig diskussion om de standarder, der skal benyttes i forhold til sendenettet. Han mener til gengæld ikke, at man er for sent ude med lukningen af det analoge sendenet.

Uafklaret med portner

»Det vil tage noget tid at finde en kommerciel gatekeeper, så to år er helt fint. Det er nødvendigt, at vi får en kommerciel gatekeeper. Men public service forpligtigelsen skal være bevaret. Fordelen for TV-stationerne bliver, at de kan få mere indhold ud. Kvaliteten bliver også bedre på TV, og de kan tilbyde andre programmer og et større udbud. Det bliver også mere forbrugervenligt, når brugerne kan få en større indflydelse på programfladen, så on-demand markedet vil vokse,« siger Lars Kirstein Andersen.

Canal Digital vil gerne være gatekeeper af DTT, men er klar til eventuelt at gå ind i en alliance sammen med en anden kommerciel operatør. Her peger man også på forbrugerne som værende den største udfordring.

»De skal lære det at kende. Tid og klarhed er to kritiske faktorer. Det skal gå stærkt, så vi ved, hvad vi skal sige til forbrugerne,« siger adm. direktør Jens B. Arnesen fra Canal Digital.

Stor usikkerhed

Han ser gerne et DTT, hvor der er et frit råderum for den kommercielle gatekeeper.

»Fordelingen på nettet skal ikke være fastlagt på forhånd. Kanalerne skal kunne konkurrere på fire vilkår. Og vi ved heller ikke, hvad fremtiden vil byde på af teknologiske forandringer. En fast fordeling vil gøre det vanskeligt at følge med udviklingen,« siger Jens B. Arnesen.

Den problemstilling forudser man også hos TV2, hvor man også gerne vil være gatekeeper af DTT.

»Der er en stor usikkerhed forbundet med det digitale sendenet. Det er svært at forudse, hvor mange der vil se HD-TV efter 2009. Vi kan meget let blive overhalt af udviklingen,« siger TV2s økonomidirektør Anders Kronborg.

Poltikerne skal derfor arbejde meget på den helt rette fordeling på nettet og skrue udbudsmaterialet ordentligt sammen.