Melodi Grand Prix-skandale får konsekvenser for bestyrelse

Så er der placeret et ansvar for den kostbare budgetskandale ved Melodi Grand Prix'et i 2014. Den daværende bestyrelse i Wonderful Copenhagen har et ansvar og kan afkræves erstatning i millionklassen, fremgår det af en skrivelse fra Erhvervsstyrelsen. Den daværende direktør kan også have et ansvar.

Foto: Keld Navntoft.
Læs mere
Fold sammen

Halvandet år efter, at østrigske Conchita Wurst vandt Melodi Grand Prix'et i København, er der nu kommet en udmelding fra højeste sted om, hvem der har ansvaret for det økonomiske morads bag det musikalske show.

En skrivelse fra Erhvervsstyrelsen placerer ansvaret for arrangementets løbske økonomi hos den daværende bestyrelse, fremgår det af en såkaldt agterskrivelse fra styrelsen.

"Efter styrelsens vurdering medfører dispositionerne (...) et ansvarsgrundlag for de daværende bestyrelsesmedlemmer, som stemte for de respektive beslutninger," står der.

Endvidere kan den daværende direktør for Wonderful Copenhagen, Lars Bernhard Jørgensen, også være ansvarlig.
"Desuden kan fondens daværende direktør have et ansvar, da direktøren har forberedt indstillinger til bestyrelsen og deltaget i bestyrelsens møder,« skriver styrelsen.

De "respektive beslutninger" som styrelsen nævner, vedrører to konkrete dispositioner, som bestyrelsen foretog. Den ene var ifølge afgørelsen en mellemfinansiering med "op til 16,7 mio. kr. den 20. juni 2014". Den anden var en dækning af en "underbalance på 58 mio.kr. den 18. august 2014".

"Disse beslutninger blev truffet efter afholdelsen af ESC2014 (European Song Contest, red.) og var derfor ikke begrundet i varetagelse af fondens formål, men i et for fonden uvedkommende formål om at dække underskud opstået i projektselskabet, desuagtet at fonden netop havde etableret projektselskabet for at begrænse den økonomiske risiko," skriver styrelsen.

Erhvervsstyrelsens kommer på den baggrund frem til, at den daværende bestyrelse har handlet ansvarspådragende, og at fonden har lidt et tab, der kan kræves erstattet.

»Det erstatningsbegrundede tab udgør 46 mio. kr., der er betalt af fonden til dækning af projektselskabets underbalance,« skriver styrelsen, der endnu ikke har taget stilling til, hvordan de individuelle erstatningskrav for ledelsesmedlemmerne skal fordeles.

Tre af de daværende bestyrelsesmedlemmer vil dog ikke blive gjort erstatningspligtige, fremgår det også af skrivelsen.

»Der vil ikke være erstatningspligt for eventuelle bestyrelsesmedlemmer, der stemte for beslutningen om forhøjelse af mellemfinansieringen i juni 2014, men som stemte imod beslutningen om at dække projektselskabets underskud i august 2014,« skriver styrelsen.

De bestyrelsesmedlemmer, der stemte imod på det afgørende bestyrelsesmøde i august 2014, var Gentoftes borgmester Hans Toft, konsulent Morten Jung og hoteldirektør Allan Agerholm, fremgår det af agterskrivelsen fra Erhvervstyrelsen. Gentofte kommunes kommunikationschef oplyser derudover på Hans Tofts vegne, at Toft også som den eneste stemte imod på mødet i juni. Hans Toft har ingen yderligere kommentarer.

Erhvervsstyrelsen er inde over skandalen, fordi Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond. Styrelsen er tilsynsmyndighed for den slags fonde og har siden skandalen blev kendt endevendt forløbet og de beslutninger, som Wonderful Copenhagen har truffet.

Erhvervsstyrelsens agterskrivelse er ikke en endelig afgørelse, men en skrivelse om, hvad styrelsen agter at gøre. Skrivelsen sendes nu til udtalelse hos de berørte parter, hvorefter styrelsen vil træffe endelig afgørelse i sagen.