Medvind til Grundfos

Grundfos mere end fordobler indtjeningen i forhold til den tilsvarende periode i 2014 og lander på 628 millioner kroner.