Medieordførernes forventninger til 2007

Medieforliget skal for alvor føres ud i livet af politikerne i det nye år. Berlingske Business har spurgt medieordførerne ud om deres forventninger til 2007.

Her kan du se spørgsmålene til medieordførerne. "Scroll" ned ad siden og se de enkeltes svar.

1. Hvad forudsiger du konsekvenserne af budgetoverskridelsen i DR-byens byggeri til at blive?

2. Skal der være mere politisk kontrol med TV2 og ledelsen?

3. Hvor i mediepolitikken bør kulturminister Brian Mikkelsen lægge flere kræfter?

4. Hvad bliver den største tendens på mediemarkedet i 2007?

5. Hvilken mærkesag på medieområdet har du i 2007?

6. Hvordan bør bestyrelsen i DR se ud: politisk eller professionel?

7. Hvilket medie bruger du selv mest ?

Louise Frevert, Dansk Folkeparti.

1."Det er en forjættende tanke at få koncerthuset overtaget privat. Men hvis man begynder at sælge ud af DR, så giver det noget signalforvirring i forhold til brugerne. Måske skulle man sætte byggeriet på pause.

2."Jeg synes, at man skal være forsigtig med en stalinistisk holdning om, at der skal være kontrol med alt. De lever jo op til deres public-service forpligtigelse."

3."Uden at blande sig direkte i det redaktionelle indhold på DR og TV2, bør han give stærkere signaler til borgerne om, at de store public service-stationer skal varetage den danske kulturarv.

4."Jeg tror, at markedet er på vej imod at blive lettere autonomt. På sigt bliver den største politiske udfordring at varetage ophavsretten og holde øje med manipulation på nettet."

5."Det er de ophavsretslige udfordringer. Der skal ikke være frit slag på alle hylder. Der skal være mulighed for at have snor i de forskellige medier. Ellers har man et mediemarked ude af kontrol."

6."Vi har fået samlet nogle folk, som både er politiske og professionelle. Der er friske øjne på tingene, så der er umiddelbart ikke brug for yderligere professionalisering."

7."Jeg er ikke på forkant med det hele, men jeg bruger nettet, TV og radioen. Jeg bruger min Ipod, når jeg cykler, men jeg har ikke benyttet mig af podcasting endnu."

Holger K. Nielsen, SF:

1."Jeg er ret pessimistisk over, at overskridelserne stadigvæk fortsætter. Det bliver uhyre svært for DR at undgå, at det får konsekvenser for programvirksomheden. Selvom de påstår det modsatte."

2."Nej, det synes jeg ikke. Jeg er noget skeptisk overfor den sponsoraftale på TV2news, som de har tilbudt. Men indtil videre er der grund til at gøre drastisk på TV2. De håndterer det ok."

3."Han burde arbejde noget mere på at få samlet mediepolitikken i Kulturministeriet. I dag ligger det en række forskellige steder."

4."Der vil ske en fortsættelse af udviklingen med større hastighed. Der vil komme en stærkere konkurrence på nettet. Nogen af gratisaviserne vil bukke under."

5."Det er et håb om, at de ikke-kommercielle medier bliver styrket kraftigt både på avisområdet og i de elektroniske medier. Der er behov for lokale nyheder i en international, elektronisk verden."

6."Det er fint, at der et link til det politiske i DRs bestyrelse. Men jeg er uforstående overfor de seneste udvælgelser til bestyrelsen."

7."Efterhånden er det nok nettet jeg bruger mest. Men den daglige avis spiller stadigvæk en stor rolle for mig. Jeg har ikke en ipod, og bruger derfor heller ikke podcasting."

Ellen Trane Nørby, Venstre:

1. "Hele sagen bliver ikke afsluttet her i det nye år. Konsekvensen må ikke blive, at det går udover programmerne. Venstre har altid synes, at det var et sindssygt projekt at sætte i søen."

2."Det synes jeg ikke, at der skal. TV2 har stadigvæk en public-service kontrakt, som de skal leve op til. Og det gør de, så man skal ikke blande sig."

3. "At DRs ekspansion ikke må gå udover den private underskov af medier. Balancen må ikke blive skævvredet. De andre medier skaber en vigtig dynamik, alsidighed og konkurrence."

4."Forandringerne i 2006 er kun begyndelsen. Der vil være en endnu større konvergens, og der kommer endnu mere indhold over på de mobile platforme.."

5."Den nye public-service fond skal komme ordentligt i gang. Det er det første tilsnit til at få lagt mediestøtten om, så vi kan blive indholdsorienterede i stedet for platformorienterede."

6."Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne havde set, at den skulle være professionel. Hvis DR havde haft en professionel bestyrelse fra starten, så havde byggeriet set helt anderledes ud i dag."

7. "Jeg bruger internettet meget, og så bruger jeg min mobiltelefon alt for meget. Jeg har en mobiltelefon fra folketinget, men den kan faktisk ikke særlig meget."

Simon Ammitzbøll, Radikale Venstre:

1."DR skal have øje på effektivisering og omorganisering i 2007, så DR fortsat kan levere den indholdsmæssige kvalitet på alle platforme."

2."Nej, det skal der ikke. Men som oppositionspolitiker har jeg en særlig forpligtigelse til at holde øje med, at hverken TV2 eller DR bliver politiseret af de borgerlige partier."

3."På sigt skal han se på ophavsretsspørgsmålet og ændringerne af mediestøtten. Det er to emner, som er afgørende for, at vi kan få de rette rammer til en sprudlende medieproduktion i Danmark."

4."2007 bliver året, hvor alle de nye tiltag fra 2006 bider sig fast. Og først der kan vi se konsekvenserne af det."

5. "Ophavsretsspørgsmålet optager mig rigtig meget. Det er et område præget af konflikt, for hvem ejer hvad? Vi skal sikre, at det fungerer godt for både kunsterne og brugerne."

6."Bestyrelsen i DR bør være en professionel bestyrelse, der er bredt udpeget af politikere. Men kulturministeren har svigtet sit ansvar i forhold udpegelsen til de tre seneste medlemmer."

7."Jeg bruger internettet mest. Jeg er typen, der tjekker mails og nyheder, inden jeg står op om morgenen. Så ligger jeg med den bærbare i sengen. Og jeg tjekker den også, inden jeg går i seng."

Jakob Axel Nielsen, Konservative:

1."Jeg frygter ikke nogen direkte konsekvenser. Nu må vi i første omgang se, hvordan det hele hænger sammen, når vi får den uvildige rapport."

2."TV2 er styret af deres vedtægter, og så længe at de handler indenfor de rammer, så vil jeg ikke blande mig i noget som helst."

3."Han skal fortsætte det gode spor med at sikre brede aftaler. Det er utroligt vigtigt, når aftalerne rækker så langt ud i fremtiden."

4."Der vil stadig være opbrud og forandringer."

5."I et mediemarked i opbrud, så er det en konservativ mærkesag at sikre lige vilkår og fair konkurrence. Alle skal have en chance for at komme ind på markedet."

6."Set ud fra et strengt konservativ synspunkt, så jeg gerne en fuldstændig professionel bestyrelse, Men det er der ikke flertal for. Og sådan er det."

7."Jeg bruger både tv, mobil og internettet helt vildt meget. Jeg har en Ipod, men jeg ved faktisk slet ikke, hvad podcasting er."

Mogens Jensen, Socialdemokratiet:

1."Jeg har svært ved at se, at budgetoverskridelsen ikke kommer til at gå udover programvirksomheden med mindre, at man finder nogle nye midler."

2."Nej, men der er ingen tvivl om, at jeg vil holde øje med Jens Rohde. Det ville være ødelæggende, hvis TV2Radio bliver politiseret. Jeg vil også holde øje med forretningsmodellerne."

3."Jeg mener, at kulturministeren skal lægge nogle kræfter i at sikre en ordentlig proces med hensyn til fremtidens mediestøtte."

4."Der vil komme flere medier på nettet og flere mobile medier. Det vi har set i år, er kun begyndelsen. Vi vil også se, hvordan gratisaviserne aflejrer sig på markedet."

5."Min mærkesag er, at vi på det nye digitale sendenet får afsat tilstrækkelig stor kapacitet til, at public service bliver det førende medieudbud i Danmark."

6."Man kan godt nedsætte en professionel bestyrelse, som er politisk udpeget. Men jeg må sige, at indtil videre med Dansk Folkepartis udpegelser, så ser det ikke alt for godt ud."

7."Det er internettet. Jeg er lidt langsom til at tilegne mig de nye teknologier. Mobiltelefonen bruger jeg kun til sms og opkald, men jeg har en enkelt gang hørt den seneste radioavis over telefonen. Jeg er jyde, så jeg venter på, at priserne går lidt ned."