Medie: OW Bunker-advokat idømt bøde for dobbeltrolle

En advokat i retsopgøret efter OW Bunker er dømt en bøde på 10.000 kr. for at have haft en dobbeltrolle og dermed brudt god advokatskik.

Foto: Kasper Palsnov

Det er managing partner Karsten Kristoffersen fra Bruun & Hjejle, som Advokaternes disciplinærnævn, Advokatnævnet, har idømt bøden. Han er advokat for de 24 institutionelle investorer, som har rejst krav mod boet efter OW Bunker. Det skriver finans.dk.

Topadvokaten er dømt for at have indtaget en dobbeltrolle, fordi Bruun & Hjejle i 2014 udførte advokatopgaver for OW Bunker og den nu afdøde topchef, Jim Pedersen. Men nu repræsenterer Karsten Kristoffersen investorerne i retsopgøret, og der er derfor tale om en interessekonflikt. Det kan ifølge Advokatnævnet ikke udelukkes, at Bruun & Hjejle under rådgivningen af OW Bunker og den daværende direktør Jim Pedersen »har modtaget fortrolige oplysninger, der ville kunne bruges i den efterfølgende retssag mod ledelsen«, som det hedder i afgørelsen fra disciplinærnævnet.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvilken betydning dommen får for Karsten Kristoffersens muligheder for at forsætte som advokat i sagen.

Afgørelsen i disciplinærnævnet har ikke fået investorerne til at miste tilliden til advokatfirmaet.

»Vi står bag vores advokat, og baseret på de oplysninger, vi har, er der ingen grund til at tro, at det skulle ændre sig,« siger Tomas Krüger Andersen, juridisk chef i ATP's investeringsafdeling, til Finans.dk

Bruun & Hjejle mener afgørelsen er forkert.

»Det ligger fast, at vi ikke har rådgivet Jim Pedersen om forhold i det verserende sagskompleks. Kendelsen ændrer ikke vores oprindelige vurdering, at vi er habile, og vi forventer at indbringe kendelsen for domstolene,« siger Mogens Thorninger, bestyrelsesformand for Bruun & Hjejle.