Medarbejderne er vigtige ambassadører for produkter

Ambassadører. Da Royal Greenland startede et storstilet projekt om sundhed, var det også for at bruge medarbejderne som ambassadører for de værdier, koncernens produkter står for.

Royal Greenland går utraditionelle veje i virksomhedens markedsføring af fiskeprodukter. Medarbejderne opfordres til selv at spise fisk og derved optræde som ambassadører for virksomheden.

Det er Royal Greenlands håb, at den nye sundhedskampagne vil give positive resultater i koncernens regnskabstal.

Mange virksomheder sætter fokus på medarbejdernes sundhed gennem motionsrum og en ryge- og alkoholpolitik, men Royal Greenland er gået et skridt videre. For knap et år siden startede projektet "Start en sund vane" i Royal Greenland. Her er udviklet et helt program med fem hovedområder, som ledelsen anbefaler: Mere motion, vægttab, rygestop, "husk dig selv" samt ikke mindst spis mere fisk.

Som en del af projektet afholdes arrangementer, hvor blandt andre ernærings- og vægtkonsulenter, kokke og andre specialister deltager.

- Vi er en virksomhed, der står for nogle grundlæggende værdier både i relation til sunde og rene fødevarer og til ansvarlighed. Derfor er det naturligt, at vi gør en indsats for at sikre, at disse værdier efterleves af os selv, forklarer projektleder Lene Rantzau.

Det er frivilligt at deltage i "Start en sund vane". Medarbejderne definerer selv deres mål, og der bliver ikke lagt pres på den enkelte udover inspiration fra kolleger.

Til gengæld er der ingen tvivl om, at mulighederne for at føre kontrol og statistik med egne resultater har været motiverende i en sund, indbyrdes konkurrence.

Over halvdelen af medarbejderne er tilmeldt i alt 1.140. 300 har indsendt deres resultater, heraf fremgår det, at de har gået 1,7 gange rundt om jorden, løbet næsten en gang rundt om jorden og cyklet ca. 30.000 km.

Desuden er der brugt over 10.000 timer på andre motionsformer og sportsaktiviteter. Mange har kvittet smøgerne helt, og andre har skåret stærkt ned på rygning.

Spiser selv fiskOg hvordan er det så gået med kerneproduktet, fisk?

- 111 medarbejdere har besluttet at spise fisk mindst to gange om ugen, men rent faktisk har 141 nået dette mål. I alt har disse kolleger spist 1.692 kg fisk eller 12 kg hver. Ikke mindst i en virksomhed som Royal Greenland er det dejligt at konstatere, at flere end forventet spiser fisk mindst to gange om ugen. Bliver det sådan ved, kan vi måske endda begynde at se det på koncernens regnskabstal, oplyser projektleder Lene Rantzau.

En af de vigtige ting i projekt "Start en sund vane" hedder "Husk dig selv".

Her er det målet at skabe et liv, hvor der er balance mellem arbejde og fritid. 104 medarbejdere valgte på forhånd at bruge en halv time om dagen på at skabe balance i deres liv. Men også her overgik resultatet de opstillede mål, idet 150 valgte at prioritere deres personlige velbefindende på denne måde i hverdagen.