Med hatten i hånden: Lukket andelskasse søgte hjælp hos venner

Andelskassen J.A.K. Slagelse var rundt med hatten i hånden for at hente kapital hos andre andelskasser og sparekasser, men en aftale kom ikke i hus, og derfor lukker den hårdt plagede andelskasse nu.

Foto: SØREN STEFFEN. Andelskassen J.A.K. Slagelse bliver overtaget af Finansiel Stabilitet.
Læs mere
Fold sammen

De kæmpede til det sidste, men mandag aften løb tiden ud for den konkurstruede Andelskassen J.A.K. Slagelse, der nu bliver lukket af Finanstilsynet og overdraget til det statslige selskab Finansiel Stabilitet.

Forud ligger en længere periode med økonomiske problemer, som andelskassen forgæves har forsøgt at redde sig ud af.

Ifølge Berlingske Business' oplysninger har Andelskassen J.A.K. Slagelses nu forhenværende direktør Wolmer Møller igennem det seneste stykke tid taget kontakt til en række andre andelskasser og sparekasser i håb om at få tilført livsnødvendig kapital.

En af dem er Folkesparekassen, bekræfter adm. direktør Martha Petersen over for Berlingske Business. Folkesparekassen var i drøftelser med Andelskassen J.A.K. Slagelse om at hjælpe på den ene eller anden måde, men kunne ikke finde kapital til det.

»Det har vi (haft drøftelser om, red.) for lang tid siden, men vi er ikke så store, så vi har simpelthen ikke haft kapitalgrundlag nok til at kunne gøre noget i den sammenhæng. De har været udfordret længe, så det er længe siden, vi har haft en drøftelse, om vi har mulighed for at gøre noget. Men vi må bare erkende, at vi heller ikke er så store,« siger Martha Petersen.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Ifølge Berlingske Business' oplysninger har der blandt øvrige andelskasser været stor villighed til at hjælpe Andelskassen J.A.K. Slagelse, men enten har andelskasserne ikke haft kapital nok til at hjælpe, eller også har de simpelthen vurderet, at Andelskassen J.A.K Slagelses økonomi var så dårlig, at det ville være som at kaste pengene i et sort hul.

Rådden økonomi

Det billede bekræftes af den årlige rapport fra BankResearch og Nicholas Rohde, der foretager en risikovurdering af de danske pengeinstitutter. Pengeinstitutterne kan score fra 100 til 700. Jo højere score, jo højere risiko. Har et pengeinstitut over 500, vurderes det som værende særligt udsat. Andelskassen J.A.K. Slagelse lå i seneste rapport i bunden med en score på hele 610.

Ser man nærmere på Andelskassen J.A.K. Slagelses økonomi, tegner der sig da også noget af et skræmmebillede. I halvårsregnskabet for 2015 kan man se, at andelshaverne i Andelskassen J.A.K. Slagelse har indskudt i alt 22,5 mio. kr. i andelskapital, men at knap 12 mio. kr. er tabt, således at egenkapitalen blot udgør 11,3 mio. kr.

Ifølge årsrapporten for 2014 havde andelskassen samlet udlån for 228 mio. kr. ved årsskiftet. Bladrer man op til de bagerste sider i rapporten og kigger på note 11, ser man, at der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på 99,2 mio. kr. af udlånet.

At der er konstateret OIV betyder, at låntageren ikke kan betale hele lånets beløb tilbage, og at der derfor skal nedskrives. Af de 99,2 mio. kr. havde Andelskassen ifølge årsrapporten nedskrevet 41,5 mio. kr.

Andelskassen har længe kæmpet med en række meget store udlån i forhold til andelskassens størrelse. Udlån, som potentielt udgjorde en risiko for andelskassens økonomi, såfremt kunderne ikke kunne betale pengene tilbage. I sensommeren valgte Finanstilsynet at gennemgå de af andelskassens eksponeringer, der var større end to pct. af kapitalgrundlaget, og hvor der kunne være tvivl om, hvorvidt der var OIV, eller om der var nedskrevet korrekt.

Tilsynet fandt ni nye tilfælde af OIV, hvorved der blev konstateret OIV på hele 66 af de 81 gennemgåede eksponeringer. Tilsynet fandt i den forbindelse behov for yderligere nedskrivninger på 8,5 mio. kr., hvilket andelskassens økonomi ikke kunne holde til.

Private aktører stod i kulissen

Andelskassen, der helt ekstraordinært fik direktør Wolmer Møller tvangsfyret af Finanstilsynet for godt to uger siden på grund af manglende styring og kontrol med blandt andet hvidvaskningsreglerne, har længe været i store økonomiske vanskeligheder, men efter Finanstilsynets seneste gennemgang af andelskassens udlån og kapitalforhold, stod det klart, at Andelskassen J.A.K. Slagelse ikke overholdte lovens krav til kapital.

Fredag den 2. oktober oplyste Finanstilsynet ledelsen og bestyrelsen i andelskassen om, at de havde indtil søndag den 4. oktober kl. 18 til at finde 8,25 mio. kr. i kapital, ellers ville andelskassen blive lukket jf. lovgivningen.

Andelskassen bad om udsættelse til lørdag den 10. oktober med henvisning til, at der blev arbejdet på at finde "en løsning med private aktører i forhold til andelskassens kapitalmæssige udfordringer". Ifølge Finanstilsynet var der dog ikke tilstrækkelige oplysninger om dette fra andelskassen, og derfor blev fristen sat til mandag den 5. oktober kl. 18.

Det lykkedes ikke Andelskassen J.A.K. Slagelse at finde kapitalen, og derfor lukkes den gennem mange år hårdt plagede andelskasse nu.