Max Bank-direktør: Vi har taget for store risici

Max Banks seneste kolossale nedjustering af 2008-forventningerne er for hovedparten relateret til finansiering af illikvide værdipapirer. Bankens administrerende direktør Henrik Lund forklarer, at der simpelthen er blevet taget for store risici.

"75 pct. af vores tab er relateret til værdipapirer, og der har vi taget for store risici med illikvide aktier, der har fået tæsk. Vores generelle nedskrivninger er acceptable, så det er et isoleret tab," siger Henrik Lund til RB-Børsen.

For anden gang på fire måneder måtte den Næstved-baserede bank sænke sine forventninger til 2008, og venter nu et resultat før kursreguleringer og skat på minus 140-145 mio. kr. Tidligere ventede banken et resultat på minus 35-55 mio. kr.

Derfor er den fremadrettede plan at få genoprettet rentabiliteten i banken. Tidligere har Max Banks fokus ligget på vækst, men nu ser direktøren, at der er begrænsede muligheder for vækst fremadrettet.

"Nu gælder det om at sikre forretningen mere end at få mere vækst," siger han. Henrik Lund ser, at 2010 vil komme til at se væsentlig bedre ud, og at 2009 kan inddrive et lille overskud.

"2009 bruger vi på at genoprette og i 2010 skulle vi være tilbage på et bedre niveau," slår han fast.

RB-Børsen