Matas-ejer målløs over benhårde krav

"En barsk omgang med ganske alvorlige tilsagn," siger Matas-ejer CVC Capital Partners efter møde med Konkurrencerådet. CVC vil ikke kommentere i hvor høj grad, det forringer deres investering.

På et møde her til formiddag mellem Konkurrencerådet og den nye Matas-ejer, kapitalfonden CVC Capital, fik købet den endelige godkendelse af konkurrencemyndighederne - men det holdt særdeles hårdt, hvis man spørger topchefen for CVC Capital Partners i Danmark, Søren Vestergaard Poulsen.

"Det har jo været en meget lang proces, en meget barsk omgang vil jeg sige. Der er tale om ganske alvorlige tilsagn, som vi helst ville have været foruden. Men for at få styrelsen til at behandle sagen, så var vi nødt til, på mødet i dag, at give dem (Konkurrencerådet Red.) en række tilsagn," siger Søren Vestergaard Poulsen fra CVC Capital Partners til Business.dk.

Han betegner den samlede tilsagnspakke som "meget alvorlige og meget indgribende tilsagn".

CVC Capital Partners fik i sommers Matas-butiksindehavernes accept af deres købstilbud på godt 5 mia. kr. efter et hård kamp om ejerskabet med den danske kapitalfond Axcel.

Konkurrencemyndighederne var imidlertid ikke begejstrede ved udsigten til at omdanne Matas-kæden fra en frivillig kæde til en kapitalkæde, hvor butikkerne i langt højere grad styres og drives med en ejers faste hånd - frem for at agere mere som selvstændige butikker med fælles indkøb. Først i dag, syv måneder efter CVC Capital Partners slog kloen i Matas-kæden, kom der en afgørelse fra Konkurrencerådet.

"Godkendelsen sker efter, at parterne har afgivet tilsagn, der imødekommer de betænkeligheder, Konkurrencerådet havde ved fusionen. Rådet fandt, at fusionen ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt, hvis ikke der blev afgivet en række tilsagn. Rådets betænkeligheder gik bl.a. på det nye Matas muligheder for at påvirke priserne på markedet, mulighederne for at øge barriererne for nye konkurrenters adgang til markedet samt eksisterende konkurrenters muligheder for at ekspandere".

Sådan lyder den overordnede kommentar fra Konkurrencerådet til dagens godkendelse af ejerskiftet.

"Det er jo svært for nogen som helst at forstå, at de overhovedet har kunnet tvinge de her tilsagn igennem, når man tager i betragtning t Matas allerede er en kæde i dag. For forbrugerne er der jo ingen forskel, om vi er ejer eller ej," siger Søren Vestergaard Poulsen fra CVC.

Han undrer sig over de hårde krav, som bl.a. handler om, at CVC har afgivet tilsagn om, "at det nye Matas ikke må indgå eksklusivaftaler med leverandører af high end-kosmetik (luksuskosmetik), der allerede forhandles på det danske marked ligesom det nye Matas i en bestemt periode ikke må opkøbe konkurrenter, hvis de er en del af en konkurrerende kæde med tre butikker eller derover".

Normalt griber konkurrencemyndighederne ind, når der er en strategisk køber, der køber en konkurrent. Men det her er en bestående kæde, der bliver købt af en finansiel investor. På trods af det, så går de ind og aftvinger en masse tilsagn," siger Søren Vestergaard Poulsen.

Mener du, at det her en politisk afgørelse mod kapitalfondene?

"Det vil jeg ikke spekulere i, men det tror jeg ikke. Men det er nogle meget stærke tilsagn, vi har skullet give".

Hvordan påvirker det her Jeres muligheder fremadrettet for at forrente Jeres investering i Matas-kæden?

"Det vil jeg fortælle mine investorer. Men det her er værre end jeg havde forventet," siger Søren Vestergaard Poulsen.

"Men nu måp vi se fremad og få det bedst mulige ud af den her situation. Matas er en god og solid virksomhed," siger Søren Vestergaard Poulsen.