Mat boligmarked trækker beskæftigelsen ned

Antallet af beskæftigede inden for bygge og anlæg er faldet fra første til andet kvartal i år. Det er særligt et afmattet boligmarked, der påvirker beskæftigelsen negativt (opdateret 11:00).

Beskæftigelsen er faldet med 1,4 procent fra første til andet kvartal i år svarende til, at der i alt var 181.000 beskæftigede inden for bygge og anlæg i andet kvartal.

Det viser sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

"Vi mener, at byggebranchen oplever en aktivitetsnedgang som følge af svaghederne på boligmarkedet," siger cheføkonom i Handelsbanken Jes Asmussen og peger på, at netop byggesektoren er en af de mest konjunkturfølsomme sektorer.

Faldet i beskæftigelsen var størst inden for anlægsvirksomheder, hvor der blev 5,2 procent færre beskæftigede i andet kvartal sammenlignet med første kvartal i år.

Boom i byggesektoren

Ser man tilbage til sidste kvartal af 2006 og frem til andet kvartal i år, er der dog stadig tale om en stigning i beskæftigelsen trods faldet fra første til andet kvartal i år.

Og fra første kvartal 2004 til andet kvartal i år er beskæftigelsen inden for byggesektoren steget med 27.000 personer.

De beskæftigede har også lagt flere timer på arbejdet: Antallet af arbejdstimer per beskæftiget er steget med godt 6 procent over de seneste par år.

"Resultatet af de mange arbejdstimer er blandt andet, at der i perioden 2004-2006 er opført flere end 90.000 ejerboliger, og værdien af byggesektorens produktion er steget med hele 28 mia. kr. i perioden," siger seniorøkonom Jakob Legård Jakobsen fra Nykredit.

Han peger på, at de gunstige betingelser for byggesektoren tydeligt kan aflæses i sektorens forventninger til fremtiden, som siden opsvingets start og frem til starten af i år er skudt i vejret.