Massiv vækst i grønne sponsorater

Flere og flere selskaber bliver trætte af at sponsorere superligaklubber og golfstjerner. I stedet vil de have en del af den grønne kage ved at sponsorere klima- aktiviteter. Grønne og sociale sponsorater runder i år en værdi på 300 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen
Brændstofbesparende biler til klimatopmødet i København. Trådløst netværk i Bella-centret. Økologisk mad til de delegerede. Udstilling på Rådhuspladsen i København og sponsorering af topmøde for 100 borgmestre forud for klimatopmødet.

Mulighederne for grønne sponsoraftaler er mange, og det kan hurtigt blive et fuldtidsjob at besvare henvendelser om sponsorforslag for marketingansvarlige i danske virksomheder dette efterår. Efterhånden som klimatopmødet, COP15, i København rykker tættere og tættere på, bliver behovet for sponsorkroner til de mange aktiviteter under og op til topmødet større og større.

Og selv om det langt fra er alle sponsorater, der bliver besat, så er tendensen dog, at flere og flere danske virksomheder kaster sig over grønne sponsorater på bekostning af traditionelle sponsorater inden for sportens verden. Det viser en endnu ikke offentliggjort opgørelse fra rådgivningsbureauet SponsorPeople, der har indsamlet data for det samlede sponsorat-marked i Danmark.

Mens sponsorering af sportsbegivenheder kun forventes at vokse med 0,3 procent i 2009 i forhold til året før, så står sponsorering inden for CSR-området, herunder især grønne sponsorater, til at vokse med 24 procent i år. Dermed når de grønne sponsorater op på at have en markedsandel på 13 procent af det samlede sponsormarked. Eller hvad der svarer til 310 mio. kr.

»Den store fokus på klima- og miljøproblemet i samfundet har ændret virksomhedernes holdninger til sponsorater massivt. Hvor man for få år siden primært tænkte sport, når man i virksomhederne overvejede sponsorater, tænker man nu i høj grad klima og grønt. Vi forventer at udviklingen vil fortsætte, og at klima bliver det helt store i de kommende år,« siger Thomas Badura, direktør i SponsorPeople.

Matcher profilen
En af de virksomheder, der har valgt at kigge mere på klimaområdet og mindre på sportsverdenen, når de skal fordele deres sponsorkroner, er Nykredit. Her er man hovedsponsor for Klimakonsortiet, der står for alle erhvervsrette aktiviteter op til COP15.

»Et sponsorat i forbindelse med COP15 matchede meget fint vores profil, som arbejder for finansiel bæredygtighed. Vi har en CSR-politik der omfatter klima, vi opfordrer vores kunder til at tænke energieffektivitet ind i nybyggeri, og vi er selv i gang med at bygge et nyt og klimavenligt kontorhus. Vi har valgt at gå ind i klimaarbejdet, fordi vi gerne vil være en ansvarlig virksomhed, og fordi vi mener, at vi som virksomhed kan stå inden for, at vi gør en aktiv indsats for klimaet,« siger Nels Petersen, kommunikationsdirektør i Nykredit.

Han understreger dog, at det ikke er sådan, at Nykredit helt opgiver andre sponsorater inden for kunst og kultur. Men det samlede sponsorbudget vokser ikke, selv om sponsoratet af Klimakonsortiet løber op i et »betragteligt« beløb.

»Siden vi meldte ud, at vi ville påtage os klimasponsoratet forud for COP15, har vi fået en jævn stime af henvendelser fra andre gode klimaprojekter. Men vi har holdt fast i, at vi kun har én, men til gengæld meget stor sponsoraftale på klimaområdet,« siger Nels Petersen.

Bliver gennemskuet
Ifølge Henrik Merkelsen, lektor i markedsføring og strategisk kommunikation på CBS, er det da også helt afgørende, at virksomhederne tænker det grundigt igennem, før de kaster sig over klimasponsorater:

»Man skal passe meget på med ikke at opstille forventninger, som man siden hen ikke kan leve op til. Det giver jo ingen mening at sponsorere et klimatopmøde, hvis man kun lever af at sælge fossilt brændstof og ingen grønne aktiviteter har. Forbrugerne kan lynhurtigt gennemskue, hvis virksomhederne prøve at sælge sig selv på at være noget, de ikke er.«

Men forurenende virksomheder kan dog godt have gavn af grønne sponsorater i visse situationer;

»Det kan give mening selv for virksomheder som Shell og Statoil at sponsorer grønne aktiviteter, hvis ellers de er ærlige og står ved, at de tjener størstedelen af deres penge på olie. Men samtidig understreger, at de forsøger at udvikle mere rene teknologier,« siger Henrik Merkelsen.

For andre virksomheder er det i følge Henrik Merkelsen helt uproblematisk at kaste sig over grønne sponsorater:

»Virksomheder som Danfoss og Rockwool, der jo lever af energibesparende produkter, er nærmest født ind i det her. De kan sagtens profilere sig gennem grønne sponsorater – og nok også få mere ud af det, end hvis de havde foræret pengene til en fodboldklub. Min fornemmelse er, at mange virksomheder er trætte af at få deres sponsorpenge forbundet med fodbold og lunkent fadøl. De vil hellere forbindes med en grøn profil.«

Hjemmearbejde
Hos miljøorganisationen Greenpeace er holdningen til grønne sponsorater todelt:

»Statoil har jo netop fået dom for, at de markedsførte deres benzin som grøn, uden at den var det. Den slags lader forbrugerne sig ikke narre af. Men på den anden side ser vi, at en lang række virksomheder tager deres grønne ansvar meget mere alvorligt end tidligere. Og når den slags virksomheder støtter grønne projekter – og vel at mærke har gjort deres hjemmearbejde – så er det jo til gavn både for virksomhedens image og for miljøet.