Markant mindre nedskrivninger i bankerne

Set i forhold til 2012, så går det nu for alvor den rigtige vej med nedskrivningsniveauet i de danske banker.

Foto: Mads Nissen
De danske bankers halvårsregnskaber har vist en markant forbedring af nedskrivningsniveauerne i 2013 sammenlignet med 2012. To analytikere vurderer over for Ritzau Finans, at det lave niveau er udtryk for en forbedring i økonomien, samt at nedskrivningerne vil fortsætte længere ned i 2014.

En gennemgang af halvårsregnskaberne fra Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Nykredit, Sydbank, FIH Erhvervsbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank, Saxo Bank, Alm. Brand Bank, Ringkjøbing Landbobank og Sparekassen Kronjylland, som Ritzau Finans har foretaget, viser, at der har fundet en gradvis »normalisering« af nedskrivningsniveauet sted, som Danske Bank formulerede det i sit halvårsregnskab.

Den gennemsnitlige nedskrivningsprocent for de tolv banker landede i andet kvartal på 0,31 pct. af udlån og garantier. Medregnet er Saxo Bank, Ringkjøbing Landbobank og Sparekassen Kronjylland, som dog kun offentliggør halvårstal for nedskrivningsprocenten.

I samme periode sidste år lå gennemsnittet på 0,77 pct., og dermed er nedskrivningsprocenten mere end halveret. Sammenligningen besværliggøres af, at Finanstilsynet i andet kvartal 2012 indførte en række nye og skrappere nedskrivningskrav, som gjorde, at mange banker i perioden foretog nogle ret markante nedskrivninger. FIH Erhvervsbank blev eksempelvis hårdt ramt med en nedskrivningsprocent på 5,6 i perioden, hvor den kriseramte bank blev reddet af Bankpakke 5.

Ser man derimod på hele 2012 ligger den gennemsnitlige nedskrivningsprocent på 0,67 pct., og dermed stadig et godt stykke over tendensen fra første halvdel 2013, hvor procenten var en smule over 0,3 pct.

Asbjørn Mørk, der er bankanalytiker hos Carnegie, mener, at nedskrivningsniveauet reflekterer den gradvise forbedring i den danske økonomi:

»Derudover er der ingen tvivl om, at det går bedre i økonomien. De har grebet godt fat i nedskrivningerne i de sidste fem år, siger han til Ritzau Finans, og påpeger, at han venter en yderligere forbedring i resten af året og ind i 2014 i takt med, at den danske økonomi vokser.«

»Det er et niveau, der betyder, at nedskrivningerne vil være lavere end i 2012 - nogenlunde på niveau med første og andet kvartal. Når vi kigger ind i 2014, ser jeg yderligere en forbedring afhængig af BNP-udviklingen,« lyder meldingen.

Asbjørn Mørk venter regionale forskelle i nedskrivningsniveauet, der vil hænge sammen med den økonomiske aktivitet og til en vis grad også med boligpriserne. Eksempelvis vil nedskrivningsniveauet i København eller Midtjylland være lavere end i Udkantsdanmark.

Ved Danske Banks regnskab for andet kvartal i starten af august, der bød på en markant forbedring af nedskrivningsniveauet, talte bankens direktør, Eivind Kolding, om en normalisering af nedskrivningerne, og det mener Asbjørn Mørk også, at der er tale om - i hvert fald for bankens vedkommende.

Bjørn Schwarz, aktieanalysechef fra Sydbank, mener ikke, at der helt er tale om en normalisering for hele sektoren endnu, men venter i stedet, at nedskrivningsniveauet gradvist vil aftage i resten af 2013 og ind i 2014 under forudsætning af, at den danske økonomi fortsætter forbedringen.

/ritzau/FINANS