Mange myter om skat ved udstationering

Fjerne horisonter. Myterne om skat stortrives blandt medarbejdere, som skal udstationeres. Er det for eksempel rigtigt, at man skal sælge sit hus for at slippe for skattepligt i Danmark? Og at man kan forny 183-dages-reglen ved en sviptur tilbage til Danmark?

For ansatte, som skal udstationeres, bliver skat hurtigt et aktuelt spørgsmål. Mange virksomheder har en udstationeringspolitik, som også håndterer de skattemæssige implikationer, der er ved at rejse ud. Men for ansatte, hvor virksomheden vælger at udbetale en bruttoløn, og hvor det så efterfølgende er op til medarbejderen selv at sætte sig ind i skattereglerne i Danmark og i udstationeringslandet, vokser skattespørgsmålene hurtigt til en hovedpine. For hvilke regler gælder? Og hvordan udfylder man sin selvangivelse i Kina eller i Spanien?

Mange vælger typisk på virksomhedens regning at gå til en skatterådgiver for at få hjælp. Ifølge partner og leder af Deloittes afdeling for International Human Ressources, Tina Frydensberg, trives især to skattemyter blandt dem, som står foran udstationering. Myter, som hvis de efterleves, kan betyde bøvl med skattevæsenet eller i værste fald krav om betaling af skat med tilbagevirkende kraft til danske og/eller udenlandske skattemyndigheder.

183-dages-reglenIfølge Tina Frydensberg, er der især mange, der får 183-dages-reglen galt i halsen. Hun møder igen og igen ansatte i virksomhederne, der fejlagtigt tror:

At hvis man blot holder sig under 183 dage altså kommer tilbage til Danmark på den 182. dag, så behøver man ikke melde sig til skattemyndighederne i det land, hvor man arbejder mid-lertidigt. Dermed skulle man - ifølge myten - slippe for bøvlet med dobbeltbeskatningsaftaler og selvangivelser til to lande.

At man kan påbegynde en ny 183-dages periode, hvis blot man sørger for at være tilbage i Danmark et kortere stykke tid, inden man tager hul på en ny 183-dages periode.Fakta er imidlertid:

At man ikke nødvendigvis kan slippe for at selvangive sin indkomst i det land, hvor man midlertidigt arbejder. Det kommer blandt andet an på, hvor ens reelle arbejdsgiver anses for at være.

Og at man ikke nødvendigvis automatisk får en ny 183-dages-periode ved blot at opholde sig i Danmark i nogle uger eller et par måneder. Skattevæsenet tæller typisk i 12-måneders perioder. Så har man været væk i 183 dage, skal man normalt vente et halvt års tid, før man er "renset" og kan tage af sted igen efter 183-dages-reglen.

Ifølge Tina Frydensberg lever mange efter denne regel, men hun påpeger, at der måske en dag kommer en skatteregning fra de udenlandske skattemyndigheder.

- Opdagelsesrisikoen bliver større og større, for skattemyndighederne bliver stadig bedre til at udveksle oplysninger. Med til at modvirke snyd er også krav om arbejds- og opholdstilladelser. Er papirerne ikke i orden, kan man i værste fald ikke rejse hjem igen. I Kina opererer man for eksempel. med månedlige selvangivelser, og har man ikke afregnet sin skat løbende, kan man sagtens risikere at blive nægtet udrejse, fortæller Tina Frydensberg.

Skal huset sælges?Blandt ansatte, der står foran udstationering, trives ifølge Tina Frydensberg en anden hårdnakket myte. Nemlig, at man skal være udstationeret i tre år, og at ens bolig samtidig skal sælges eller alternativt udlejes på en uopsigelig tre års kontakt for at slippe for dansk skat.

Fakta er imidlertid:

Det er rigtigt, at hvis man udlejer sin bolig uopsigeligt for en tre års periode, så ophører ens fulde skattepligt i Danmark, når man rejser ud, men man behøves ikke være væk fra Danmark i tre år for at slippe for at betale dansk skat. Og huset behøver hverken at udlejes eller sælges.

Skattemyndighederne ser som udgangspunkt på, hvor man har sin bolig til rådighed. Kan man for eksempel dokumentere, at man har en bolig til rådighed i for eksempel Storbritannien, så har man skatteteknisk flyttet sit skattemæssige hjemsted til Storbritannien uanset hvad man har gjort med sin danske bolig.

- Vi plejer at sige, at et års udstationering er minimum, hvis man vil slippe for at betale skat i Danmark bare man kan dokumentere en væsentlig tilknytning til et andet land, siger Tina Frydensberg.

Skattefri kun i DubaiIfølge Tina Frydensberg kan man som udgangspunkt aldrig slippe for at betale skat et eller andet sted, når man udstationeres.

- Men normalt kan det lade sig gøre at planlægge, så man kan få det bedste af to verdener, siger hun.

Men selvfølgelig ingen regler uden undtagelser. I Dubai og enkelte andre mellemøstlige oliestater er der ingen indkomstskat, og gør man sig helt fri af dansk skattepligt for eksempel ved at sælge sit hus eller udleje det uopsigeligt i mindst tre år kan man på helt drømmeagtig vis blive fri for at betale skat.