Manden med milliarderne

Industriens Pension står over for at skulle sætte yderligere 5 mia. kr. i danske ejendomme. Det er mere end en fordobling af porteføljen. Ejendomsinvesteringschef Peter Frische leder pensionskassens jagt på konkrete investeringsemner.

Foto: Janine Erler, BRIC

Hvis man er i den situation, at man ønsker at sælge nogle kontorejendomme i København eller Århus, eller er man developer med forstand på boligbyggeri, så er Peter Frische en mand, man gerne vil møde tilfældigt til et middagsselskab.

Han er ejendomsinvesteringschef i Industriens Pension, og som sådan er det hans opgave at gennemføre en strategisk beslutning om at opbygge en portefølje af danske ejendomme på i alt 8 mia. kr. Tre af milliarderne er placeret, og der bliver ledt efter investeringsobjekter til de øvrige fem.

»Vi vil sætte pengene i kontorejendomme, boliger og principielt også strøgejendomme, om end vi synes, at de sidste for tiden bliver handlet for dyrt. Kontorejendommene skal ligge enten København eller Århus. På det marked skal man kunne tilbyde sine kunder andre løsninger, hvis deres behov ændrer sig, og så nytter det ikke noget, at ejendommene ligger spredt over hele landet. Derimod vil vi gerne købe boligejendomme i større provinsbyer,« siger Peter Frische.

Måske endnu højere beløb

Industriens Pension er for øjeblikket en af de hurtigst voksende pensionskasser. Ikke blot fordi medlemstallet stiger, men også fordi man gennem nogle år har brilleret med nogle af branchens bedste afkast, og på den måde har øget formuen.

På grund af denne vækst kan det også vise sig, at de forestående investeringer bliver endnu større end de 5 mia. kr. Realistisk set vil det nok tage nogle år at finde de rette ejendomme at købe ind.

De høje afkast er for en stor dels vedkommende skabt gennem alternative investeringer. Men det har hidtil kun i beskedent omgang været i form af ejendomme, selv om selskabet også har godt 4 mia. kr placeret i udenlandske ejendomsfonde.

Danske ejendomme er altså en ny niche for Industriens Pension. I et par tilfælde er man gået sammen med andre, og for eksempel er man sammen med ATP og PFA om det nyopførte Axel Towers i København.

»I projekter, hvor vi er slutinvestor for hele eller dele af projektet, kan det også komme på tale at give bygge- og projektfinansiering. Der kan for eksempel være et projekt, hvor en developer delvist ønsker at frasælge ejerlejligheder eller at beholde en del af projektet. Så kan vi give byggefinansiering til denne developer. Det er mere naturligt for os end for en bank, for hvis developeren skulle få problemer med terminerne, kan vi overtage hans ejerandel – og det var jo det, vi helst ville i første omgang,« siger Peter Frische.

Investerer langsigtet

Når Industriens Pension har kastet sig over danske ejendomme, er forklaringen den samme som for de fleste af de andre danske eller udenlandske investorer, der i disse tider har sendt omsætningen mod rekordhøjder:

Både aktier og obligationer er handlet højt op i kurs, renten på obligationerne er lave, og det gør ejendomme og flere andre alternativer forholdsmæssigt mere attraktive. Ejendomme virker ofte mere sikre end andre alternativer, fordi man her får løbende afkast i form af driftsindtægter.

»Og skulle der komme en periode med faldende priser på ejendomme, lever vi med det, fordi vi tænker langsigtet og alligevel ikke skal sælge. Af samme grund spekulerer vi heller ikke i, om en ejendom, vi køber, har en chance for at stige i værdi på kort sigt,« siger Peter Frische.

Betragtningen holder dog kun hjem, hvis man nøje overvejer den risiko, der er på driftsindtjeningen. Det er blandt andet derfor, Industriens Pension gerne vil investere i boligejendomme uden for storbyerne.

»Man kan godt være bekymret for, om markedslejeniveauerne på nybyggede boliger i København og Aarhus er kommet så højt op, at det ikke er holdbart i længden,« slutter Peter Frische.