Magtfuld kommissær vil kæmpe for dansk realkredit

Den britiske EU-kommissær, Jonathan Hill, vil ikke lave finansiel regulering, der ødelægger velfungerende systemer som dansk realkredit. »Vi skal ikke ødelægge noget, der virker,« siger han til Berlingske. Det er gode nyheder, fordi Jonathan Hill har ansvaret for den EU-lovgivning, der i de kommende år skal indarbejde strengere kapitalkrav.

Fredag kommer den britiske EU-kommissær, Jonathan Hill, til København, hvor han bl.a. skal mødes med de danske ministre Claus Hjort Frederiksen og Troels Lund Poulsen. Forud for besøget fortalte han i et interview med Berlingske Business, at han vil kæmpe for realkreditsystemer som det danske, der fungerer godt til gavn for forbrugere og væksten. Foto: Laurent Dubrule/EPA Fold sammen
Læs mere

Der er tiltrængte opmuntringer i vente til såvel danske politikere som de tusindvis af danskere, der frygter, at strengere kapitalkrav fører til markant dyrere boliglån i de kommende år.

Fredag gæster den britiske EU-kommissær, Jonathan Hill, nemlig København, hvor han skal mødes med blandt andre finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V). Og forud for besøget i Danmark fortæller Jonathan Hill til Berlingske, at han vil kæmpe for systemer, der fungerer godt til gavn for forbrugere og væksten som det danske realkreditsystem.

Og det er en ganske vigtig udmelding, fordi Jonathan Hill har ansvaret for lovgivning om finansiel stabilitet i EU, og han er dermed den afgørende person, når nye strengere kapitalkrav, som kan få betydning for priser på boliglån i Danmark, skal indarbejdes i EU-lovgivningen i de kommende år.

»Jeg mener, at det er en del af mit job at kæmpe for velfungerende dele af den finansielle sektor, som leverer gode produkter på en sikker måde, så ja, jeg ser det er en del af mit job, og i denne sag vil jeg være åben over for de argumenter, som den danske finansindustri, danske regering, og det danske samfund har,« siger kommissæren.

Det gælder både i den igangværende proces, hvor EU-Kommissionen overvejer nye regler, der skal harmonisere markedet for realkreditobligationer i EU, og ikke mindst når EU i de kommende år skal indarbejde regler om kapitalkrav fra den såkaldte Basel-komité. Det er netop forventningerne til disse højere kapitalkrav, der er Nykredits begrundelse for både at gå på børsen efter kapital og hæve priserne – en sag der har kastet Nykredit ud i et sandt stormvejr den seneste måned.

Har hjulpet Danmark før – klar til det igen

Men Jonathan Hill understreger, at det er muligt at tage hensyn til forskellige modeller, når Basel-kravene skal indarbejdes i den EU-lovgivning, som han om nogle år skal fremsætte. Han bruger den såkaldte »redning« af dansk realkredit i 2014 som et eksempel:

»Hvis det giver mening, så er internationale standarder på sin plads, men vi har allerede vist, at vi er parate til at afvige fra dem, hvis det er en sag i den europæiske økonomis interesse. Der var eksemplet med realkreditobligationerne, som Basel ikke inkluderede blandt de sikreste papirer, men Kommissionen sikrede så, at realkreditobligationer alligevel fik den bedste placering. Det var en praktisk tilgang, og det samme princip vil jeg anvende, når vi kigger på fremtidens Basel-dagsorden.«

Det er ikke mindst Basel-komiteens idé om et standardiseret »gulv« for beregningen af risiko, der ikke tager højde for danske realkreditobligationers historie som et sikkert og velfungerende produkt, der vil kunne ramme dansk realkredit hårdt.

Finansrådet har tidligere beregnet, at konsekvensen kan blive øgede kapitalkrav på op mod 85 milliarder kroner for den danske realkreditsektor.

Et sådant ekstra kapitalkrav vil kunne pålægge sektoren ekstra omkostninger i niveauet otte til ni milliarder kroner, som vil blive sendt videre til forbrugerne. Et realkreditlån på 2,5 millioner kroner vil ifølge Finansrådets beregning således kunne medføre en øget udgift for låntageren på 12.500 kroner om året.

Med åbent sind

Selv om Jonathan Hill ikke kan udstikke nogen garantier, er han helt klar i mælet om, at der ikke findes én form for krav, som passer til alle systemer:

»Vi vil se på, hvad der kommer fra Basel, og så tage en praktisk tilgang, der tager hensyn til specifikke modeller. Basel rapporterer i slutningen af dette år, og så vil vi lave vores analyse for at se, om der er behov for et sådant »gulv«, og for at forstå potentielle risici. På den baggrund vil vi se på, hvordan det kan balanceres. Vi skal ikke ødelægge noget, der virker. Jeg har et åbent sind og er skeptisk over for store »top-down«-løsninger. Lovgivere skal altid stille disse spørgsmål og forstå konsekvenserne.«

»Vores lovgivning skal gøre de finansielle systemer mere sikre, men hvis man vil have vækst, så må man også acceptere nogle elementer af risiko, og det er den balance, jeg ønsker at ramme,« tilføjer EU-kommissæren.

Han erklærer sig også åben over for, om der ligefrem kan være dele af det danske system, der kan være til inspiration for at forbedre systemerne andre steder i EU.

Glæde i realkreditbranchen

Jonathan Hills klare udmeldinger er »ganske interessante« ifølge Jesper Rangvid, der er professor i finansiering ved CBS og var manden bag den såkaldte Rangvid-rapport, der vurderede årsagerne til finanskrisen og så på, om de efterfølgende opstramninger af den finansielle regulering har været tilstrækkelige og afbalancerede.

»Det er ganske interessante bemærkninger. De gør, at der er grundlag for at håbe, at den nye lovgivning fra Basel, der jo skal gennem EU, til en vis grad kan tage højde for danske realkreditobligationer. Jeg håber, at danske politikere vil følge min opfordring til at presse på i EU, så disse nye krav ikke blive så voldsomme,« siger Jesper Rangvid.

I realkreditinstitutternes brancheorganisation Realkreditrådet vækker Jonathan Hills udmeldinger også håb.

»Vi er meget positive over for meldingen om at tage hensyn til de forskellige forretningsmodeller, og vi vil gerne kvittere for det rigtigt gode arbejde, som Kommissionen har gjort tidligere med hensyn til dansk realkredit. Men vi noterer os også, at kommissæren ikke kan give nogen garantier for, hvordan det lander,« siger europapolitisk direktør i Realkreditrådet, Jens Valdemar Krenchel.

Også i realkreditbankernes søsterorganisation Realkreditforeningen er der glæde over den klare holdning fra EU-kommissæren.

»Jeg er glad for, at Jonathan Hill er åben og imødekommende over for forskellige forretningsmodeller, herunder dansk realkredit, som har vist sig meget velfungerende i en svær periode. Det er også yderst positivt, at Hill lægger op til fleksibilitet ved implementering af kommende nye Basel-regler. Og jeg tager det som stor anerkendelse af danske realkredit, når Hill nævner det som inspiration til andre boligfinansieringssystemer. Samlet set meget positive synspunkter fra Jonathan Hill,« siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen.