Mærsk-topchef: Sådan sikrer vi global vækst

Under årsmødet i World Economic Forum i Davos vil Nils Smedegaard Andersens komme med sit bud på, hvordan man skaber vækst i verdensøkonomien. Læs hans opskrift her.

ARKIVFOTO. A.P. Møller Fold sammen
Læs mere
Foto: CLAUS BJØRN LARSEN
Målrettede investeringer i infrastruktur i verdens nye vækstcentre i Asien, Afrika og Latinamerika vil være med til at sikre global vækst.Dét bliver i høj grad budskabet fra A.P. Møller - Mærsk Gruppens topchef, Nils Smedegaard Andersen, når han i de næste døgn deltager i World Economic Forums årsmøde i den schweiziske bjergby Davos. 

»I vores branche sidder vi med nøglen til udvikling i mange lande i den tredje verden. Hvis du i et afrikansk land bygger en moderne havn, skaber du nye muligheder for lokale virksomheder. I Nigeria har vores opgradering af havnen eksempelvis givet mulighed for, at man kan samle motorcykler lokalt til det nigerianske marked frem for at importere. Nu ved man, at komponenterne kommer til tiden.« 

Netop havneterminalen Apapa i Nigeria er for Smedegaard blevet en showcase på, hvordan investeringer i infrastruktur kan skabe vækst. Da APM Terminals i 2006 fik opgaven med at udvikle havnen, var potentialet på plads, men der skulle investeres i stor skala: Udstyr var slidt ned, arbejdsprocesser var ineffektive, sikkerheden minimal og miljøstandarderne utilstrækkelige, ligesom der jævnligt var uro blandt arbejderne i havneområdet. Efter at have investeret 176 millioner dollar i de første to faser af udbygningen fremhæves Apapa i dag som en af de mest moderne og effektive terminaler i Afrika. Herfra håndteres 45 procent af Nigerias containertrafik og 50 procent af importen til landet, hvilket betyder, at terminalen har stor betydning ikke alene for Nigeria, men også for den økonomiske udvikling i regionen.  

»Med en bedre infrastruktur vil afrikanske lande kunne øge deres eksport af landbrugsprodukter. Effektive kølekæder, jernbaner og havne vil gøre, at de bliver mere konkurrencedygtige,« konstaterer Nils Smedegaard Andersen. 

I dag bremser ineffektive transportsystemer landenes potentiale – hvilket i sidste ende skader den samlede globale økonomi. I Davos er Nils Smedegaard Andersen formand for en arbejdsgruppe, som fokuserer på at styrke transportsystemer. I oplægget til arbejdsgruppen påpeger han, at manglen på moderne infrastruktur bl.a. medfører, at op mod halvdelen af alle transporterede ferske fødevarer går til spilde, og at energiforbruget ofte er unødvendigt højt. Med målrettede investeringer vil landene blive i stand til at sprænge logistiske flaskehalse, få nemmere adgang til markederne og reducere deres transportomkostninger, så de kan fastholde deres momentum.  

»En velfungerende infrastruktur er det, som landene ofte mangler. I Davos vil vi sætte fokus på, hvad vi kan gøre for at hjælpe landene til at få en stærkere position i den globale økonomi og hjælpe dem til sund vækst.« 

Eksemplet fra KinaEt andet prægnant eksempel på betydningen af at investere i infrastruktur kommer selvfølgelig fra det største væksteventyr i verdenshistorien i de seneste årtier – nemlig Kina.A.P. Møller - Mærsk Gruppen har været til stede i landet tilbage fra 1924, da m/s »Sally Maersk« anløb Kina, og fire år senere blev den første Maersk Line service mellem Asien og USA etableret med Shanghai som et knudepunkt. Den buldrende ekspansion kom dog først årtier senere i takt med, at Kina i de seneste 25 år har åbnet sig mod omverdenen. I epoken med de ekstreme vækstrater i Riget i Midten har A.P. Møller - Mærsk været en af aktørerne i den enorme udbygning af landets infrastruktur. 

»Vi har været en del af den kinesiske udvikling – selvfølgelig kun en meget, meget lille del, for langt de fleste opgaver løfter de selv. Men vi har hjulpet med at få havneinfrastrukturen op. Vi har samlet bestilt 100 store skibe og været med til at opkvalificere deres værftsindustri. Derudover har vi selv startet fabrikker inden for containerproduktion.« 

Nils Smedegaard Andersen fastslår, at ingen direkte kan kopiere kineserne, bl.a. fordi landets størrelse og reserven af billig arbejdskraft har været unik. Men der er erfaringer fra Kina, som andre lande kan bruge. Især når det handler om at udbygge infrastrukturen. Målrettede satsninger – fra etablering af moderne havneterminaler til veldrevne jernbaner – er vigtige for at kunne forløse potentialet i de nye vækstcentre, og det kræver igen, at hele transportsektoren arbejder med. Og netop det budskab vil Smede-gaard fremhæve i Davos. 

»Vi investerer selv kraftigt i infrastruktur i Afrika og de mindre lande i Asien, og vi vil gerne have, at flere går med. Vi kan bygge fine havneterminaler, og vi kan bygge depoter inde i landet. Men vi driver f.eks. normalt ikke jernbaner. Der er behov for, at mange forskellige typer af virksomheder investerer for at få infrastrukturen på plads,« siger han. 

Ja til transparens – nej til protektionisme 


 En afgørende forudsætning for investeringer er gennemsigtighed samt »rule of law«, som Nils Smedegaard Andersen udtrykker det. 

»I nogle udviklingslande er der problemer med manglende transparens ved store anlægsopgaver. Transparens og retssikkerhed er vigtigt for at sikre vækst. De rigtige skal vinde koncessionerne, hvad enten det gælder havne, oliekilder eller noget tredje, og investorerne skal have sikkerhed for, at de får de forventede arbejdsbetingelser. Man løber en stor risiko, når man investerer i lande, hvor man ikke føler sig tryg med hensyn til gennemsigtighed og retssikkerhed.« 

En anden forudsætning for fremtidig vækst er ifølge Smedegaard, at politikere i kriseramte økonomier ikke forsøger at spærre vejen for de nye vækstøkonomier og begynder at bekæmpe globaliseringen. 

»En af driverne i den globale vækst i de sidste mange år har været handel. Det har givet fordele for de rige lande, for de har kunnet holde prisstigninger nede og fået konkurrencedygtige produkter ind, så deres forbrugere har kunnet handle billigt. Samtidig har handlen givet fantastiske muligheder for vækstøkonomierne. En større del af deres befolkning er kommet i arbejde, og der er skabt ny velstand,« lyder det fra Nils Smedegaard Andersen. 

Under årsmødet i World Economic Forum vil han minde politikerne om disse fordele, for det vil være gift for væksten, hvis pressede politikere griber til protektionisme. 

»Langt de fleste forstår handlens betydning for velstanden, og jeg mener, at der har været udvist stor ansvarlighed under krisen. Men der er lande med tradition for protektionisme, og her kan man fristes til at træffe kortsigtede beslutninger. Derfor er det vigtigt, at vi forklarer, at det vil ødelægge velstanden i verden og skade de lande, som vi gerne vil hjælpe, nemlig udviklingslandene, hvis man opstiller handelsbarrierer. I 1930erne var det protektionisme, der gjorde krisen dyb og farlig. Alle forsøgte at holde de andre ude, men i virkeligheden gjorde de det værre for sig selv.« 

Danmark skal gribe chancenNils Smedegaard Andersen opfordrer danske virksomheder til at se mulighederne i den nye økonomiske verdensorden, som er blevet endnu tydeligere siden starten på finanskrisen i 2008.Han er klar over, at A.P. Møller - Mærsk Gruppen med flere end 100.000 medarbejdere og en skibsflåde, der helt bogstaveligt sejler verdenshavene tynde hver dag året rundt, har et andet afsæt end den typiske mindre eller mellemstore danske virksomhed. Men han fremhæver fleksibiliteten, købmandskabet og viljen til at handle på tværs af grænserne, som efter hans mening kendetegner dansk erhvervsliv. Og han peger på, at flere virksomheder vil kunne få professionel støtte til at komme ud på de nye markeder. 

Når det drejer sig om at komme ind på markederne i udviklingslandene, kan der være hjælp at hente i industrialiseringsfonden for udviklingslandene, som har hjulpet mange opstartsvirksomheder i gang i den tredje verden. Smedegaard peger desuden på, at Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads arbejder for at hjælpe flere danske virksomheder ud til de nye markeder – og så fremhæver han især Danmarks globale netværk af ambassader som en ny effektiv døråbner: 

»Udenrigsministeriet har ændret formålet for ambassaderne fra at være overvejende politiske til at være støttende for erhvervslivet. Det er et afgørende strategisk skift, og min oplevelse er, at der er mange kompetente mennesker i udenrigstjenesten, som er i stand til at hjælpe danske virksomheder ind mange steder.«