Mærsk Olie og Gas og partnere klar med kæmpe investering i det vitale Tyra-felt i Nordsøen

Mærsk Olie og Gas og partnerne i DUC vil investere 21 milliarder kr. i en fuld genopbygning af anlæggene på Tyra-feltet i Nordsøen. Det betyder, at arbejdet med at genopbygge de synkende platforme i Nordsøen kan påbegyndes.

Tyra vest feltet i Nordsøen Fold sammen
Læs mere
Foto: Tom Ingvardsen/Mærsk Olie og Ga

Partnerne bag Tyra-feltet er blevet enige om at lægge 21 mia. kr. i at genop- og udbygge offshore-gasfeltet. Det er den største investering i den danske del af Nordsøen, skriver partnerne i DUC, Dansk Undergrunds Consortium, en pressemeddelelse.


Beløbet fordeler sig på 17 mia. kr. for at modificere de eksisterende anlæg og bygge nye, mens der skal bruges 4 mia. kr. på at fjerne og skrotte udstyr.

DUC indgik tidligere i 2017 en ny aftale med regeringen om mere fordelagtige skattebetingelser, hvilket var et vilkår for, at DUC ville genopbygge Tyra-feltet.

Tyra, der både er Danmarks største gasfelt og står for at behandle gas fra flere andre Nordsø-felter på vej ind til fastlandet, skal genopbygges, da de tunge platforme står på usikker og synkende havbund.

Med de nye investeringer er feltet sikret endnu 25 års levetid og en produktion af op mod 200 mio. tønder olieækvivalenter, fordelt på to tredjedele gas og en tredjedel olie.

Genopbygningen betyder, at Tyra lukkes ned fra november 2019 frem til sommeren 2022, hvilket også stopper gasproduktionen fra de tilsluttede felter.


DUC er ejet 36,8 pct. af Shell, 31,2 pct. af Maersk Oil, 12 pct. af Chevron og 20 pct. af statsejede Nordsøfonden. Maersk Oil er en del af A.P. Møller-Mærsk men på vej til at blive overtaget af franske Total. Det forventes at ske i første kvartal næste år.