Mærsk og Topsøe i højspændt konflikt

En ny bog om Haldor Topsøe afslører, hvordan et samarbejde mellem Haldor Topsøe og A.P. Møller om et olie-raffinaderi i København udviklede sig til en højspændt konflikt mellem de to virksomheder.