Mærsk kan puste liv i blomstereksporten

Mærsk-koncernens datterselskab MCI, der leverer bl.a. kølecontainere, er klar med en ny type transport, der kan forlænge blomsters holdbarhed markant. Branchen ser interesseret med fra sidelinjen.

Foto: bag. De danske blomstergartnerier ser frem til til det nye Mærsk-koncept, der i sidste ende kan betyde, at blomsterne får længere holdbarhed og dermed længere salgstid i butikkerne.
Læs mere
Fold sammen

Transport af blomster og planter er ikke så simpel, som man måske skulle tro. Holdbarheden er meget begrænset, og det sætter begrænsninger for branchen.

A.P. Møller - Mærk-koncernens datterselskab Maersk Container Industry (MCI) melder sig nu klar med en ny type transport, der kan få betydning for blomstergartnerier og -transport. MCI venter nemlig fra andet kvartal at indføre en ny teknologi i containere kaldet Star Cool og Bluezone, der i Mærsk-datterselskabets optik har potentiale til at kunne flytte en del af langdistance-blomstertransporten fra luftfarten til skibe.

De danske blomstergartnerier er i høj grad rettet mod hjemmemarkedet og nabolandene. Det ændrer dog ikke ved, at flere aktører ser potentiale i det nye Mærsk- koncept. Formanden for Danske Gartnerier, Kristian Madsen, agter at have et øje på udviklingen – både for at se hvordan det kommer til at påvirke markedet, og for at aflure om teknologien vil kunne bruges bredt.

»Det er noget, vi helt klart følger med interesse. Der kan være nye muligheder i det – hvis altså det kommer til at fungere godt,« siger han og tilføjer:

»Det, Mærsk er inde på, er reefertransport (kølecontainere, red) fra Centralafrika og Sydamerika. Dansk blomstereksport foregår mest med lastbiler, hvor der er væsentlig kortere transporttid. Men dermed er det ikke sagt, at der ikke er tale om teknologi, der kan bruges.«

I MCI er man ikke i tvivl om, at der er perspektiver i systemet, hvor man grundlæggende bruger ozon i forbindelse med luftrensning til at minimere udviklingen af bakterier og svamp. MCIs salgsdirektør Søren Leth Johannsen forklarer, at han er overbevist om at systemet virker – til trods for at det det stadig er en testfase.

»Vi er stadig i en opstartfase, og der er stadig forsøg, som vi skal have tilendebragt. Men hvis de tests bliver ved med at falde godt ud, så vil jeg ikke være overrasket, hvis vi kommer til at se halvdelen af den transport af friske blomster, der i dag foregår via lufttransport, flytte til Star Cool inden for en kort årrække,« siger han.

Markedsleder er positiv

Den markedsførende aktør inden for blomstertransport i Danmark er virksomheden Alex Andersen Ølund A/S. Virksomhedens direktør er Ib Andersen, og han har også tænkt sig at nærstudere effekterne af det nye Mærsk-koncept. Både når det kommer til mulighederne for nye transportkoncepter og i forbindelse med det fodaftryk, det kan komme til at sætte på sidste led i kæden – nemlig i detailhandlen.

»Jeg kan også se et perspektiv i, at varerne simpelt hen kan stå længere tid i butikkerne – og at de altså får længere salgstid. Der er noget at vinde her. Det er jo klart, at en blomst, der har stået i en butik i en uge, ikke altid er lige salgsvenlig at se på,« siger Ib Andersen.

Visionen i Maersk Container Industri er på sigt at udvide konceptet, så det også kan bruges i forbindelse med fødevarer. I den forbindelse peger Søren Leth Johannsen på, at det ligger lige til højrebenet at benytte samme teknologi i forbindelse med transport af varer som jordbær og meloner.

Det er ikke som sådan nyt, at man taler om brug af gasarter og styret klima inden for transport af friskvarer – heller ikke via brugen af luftarten ozon. Men det er ikke lige til at skabe den slags miljøer. Problemet med ozon er bl.a., at ozon ødelægger aluminium og gummidele i containere. Det tager det nye koncept højde for ved ikke direkte at slippe ozonen løs i containerne – kun i selve luftrensningssystemet i containerne.

Lige nu er det muligvis mest gartnerier og transportvirksomheder, der spejder efter mulighederne i Mærsk-datterens nye koncept, men i sidste ende bliver det i MCI-direktørens optik forbrugerne, der kommer til at høste frugterne af teknologien.

»For forbrugerne ender det før eller siden med at blive billigere at give blomster til andre – og det med et CO2-aftryk, der er betydeligt mindre end i dag. Med et mindre spild og et længere transportvindue vil en buket blomster hen over tid blive mindre dyr – uden at kvaliteten bliver ringere,« siger Søren Leth Johannsen.

Ifølge MCI udgør den globale handel med friske blomster en værdi på 76 mia. kr. I dag foregår omtrent 90 pct. af den interkontinentale blomstertransport via luftfart.