Mærkning af byggevarer tager fart

CE-mærkning. Indtil for ganske få år siden var det noget, som byggebranchen skulle forholde sig til i fremtiden,

men fremtiden er her og nu, og overalt i byggeriet er man i fuld gang med den proces, som CE-mærkning i virkeligheden er.Alle

byggevarer skal mærkes, og derfor er tusindvis af danske virksomheder i byggebranchen i gang med at tilpasse både produktion

og produktionskontrol til flere hundrede nye europæiske produkt- og prøvningsstandarder for byggevarer.Opgaven

med at CE-mærke er ganske kompleks, idet danske byggevareproducenter og leverandører er meget forskellige. Nogle er store koncerner

med tusindvis af medarbejdere, men langt de fleste er små eller mellemstore virksomheder. Samtidig gælder, at nogle er

eksportorienterede, mens hovedparten primært baserer deres produktion på hjemmemarkedet. Fælles er, at de allerede

nu eller inden for de næste maksimalt tre-18 måneder står overfor et krav om, at produkterne skal CE-mærkes.-

På nuværende tidspunkt skal der udarbejdes 493 standarder, og heraf er de 198 godkendt. Når standarderne er godkendt

er der en overgangsperiode, hvor både de nuværende nationale standarder kan anvendes sammen med de nye fælleseuropæiske

standarder, forklarer Jens Nørgaard, chefkonsulent, ByggematerialeIndustrien.Grundlaget for CE-mærkning af byggevarer

er Det Europæiske Byggevaredirektiv fra 1988. Formålet med direktivet er at skabe et indre marked for byggevarer via en

teknisk harmonisering for derved at få fjernet tekniske handelshindringer. Det betyder, at direktivet erstatter nationale standarder,

godkendelsessystemer, m.m.I Dansk Byggeri forsøger man at rådgive medlemmerne via bl.a. en speciel hjemmeside om,

hvordan de skal forholde sig til det arbejde der ligger i CE-mærkning.- CE-mærkningen er i fuld gang, men det er

vigtigt at understrege, at det er en proces. Der er overgangsperioder, hvor man må, men ikke skal, CE-mærke. CE-mærkning

er en realitet for leverandører og importører, siger afdelingschef, Keld Almer Nielsen, Dansk Byggeri.Med CE-mærker

vinker den danske byggebranche langsomt farvel til en række traditioner. Det sker fordi vi i Danmark i generationer har opført bygninger,

installeret vand og varme samt fremstillet og afprøvet byggevarer ud fra et system af rent danske normer og standarder. Men

de gode gamle dage er snart slut. Fremover skal byggevarer CE-mærkes som tegn på, at de er fremstillet og afprøvet

i overensstemmelse med de fælleseuropæiske standarder for byggevarer.CE-mærket skal fjerne de tekniske handelshindringer

mellem landene i EU og skabe et fælles grundlag for at vurdere sikkerhed og produkter. Det endelige mål er EU''s indre

byggemarked. De europæiske standarder har været undervejs i årevis i CEN - den europæiske standardiseringsorganisation.