Mæglerhonorar momsfritaget

Erhvervsejendomme handles ofte på den måde, at det er selskabet, som ejer ejendommen, som sælges i stedet for ejendommen selv. Det har betydning for momsen af ejendomsmæglerens honorar.

Foto: Martin Ballund. ARKIVFOTO
Læs mere
Fold sammen

Større ejendomsinvestorer indretter sig ofte på den måde, at hver ejendom placeres i et selvstændigt ejendomsselskab, typisk et anpartsselskab, et kommanditselskab eller et partnerselskab. Det har den fordel, at ejendommen senere kan sælges nemt og enkelt som en selskabsoverdragelse – i øvrigt uden tinglysnings-afgift.

Når der er tale om et anpartsselskab, har det yderligere den fordel, at salget ikke udløser ejendomsavanceskat, for ejendommen sælges jo ikke. Det er aktierne i ejendomsselskabet, som sælges, og et aktiesalg udløser typisk ikke skat for det sælgende selskab.

Måden et ejendomssalg gennemføres på har imidlertid betydning for ejendomsmæglerens honorar. Det er der sådan set ikke noget nyt i, men et nyligt bindende svar fra Skatterådet har klargjort reglerne.

Et salg af aktier er normalt fritaget for moms, og det er bistand med forhandlinger om aktiesalg også. Udtrykket forhandlinger tager sigte på den virksomhed, som udøves af en mellemmand (her: ejendomsmægleren), der har til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at to andre parter indgår en kontrakt. Når en ejendomsmægler udarbejder prospekt, skaffer køberemner og bistår med forhandlingen om salg af et ejendomsselskab, er det i kerneområdet af momsfritaget formidlingsvirksomhed.

Det er uden betydning, om ejendommen (som også kan være en grund) i sig selv kan sælges momsfrit.

Selv når ejendomsselskabet først stiftes i forbindelse med salget, er mæglerens honorar momsfritaget. Mæglerens bistand er således momsfritaget, selv om bistanden måske indledes på et tidspunkt, hvor det er uafklaret, om transaktionen ender med at blive gennemført som et aktiesalg eller som et ejendomssalg.

Det fremgår af en EU-dom, hvor der netop var tale om en ejendomsmægler, som skulle sælge et ejendomskompleks, hvor det ikke på forhånd var afklaret, om det var ejendommen eller aktierne i ejendomsselskabet, som skulle sælges. Det afgørende var, at der i sidste ende fandt et aktiesalg sted. I den nylige sag fra Skatterådet blev ejendomsselskabet først stiftet i forbindelse med selve ovedragelsen, men ejendomsmæglerens honorar var stadig fuldt ud momsfritaget.

Selve det at eje aktier anses ikke for en momspligtig aktivitet, og holdingselskaber vil derfor typisk ikke have momsfradrag for deres indkøb af assistance til salg af datterselskabsaktier. Det er vigtigt, at ejendomsmægleren husker momsfritagelsen for formidling af aktiesalg, når der er mulighed for det. Ellers påføres sælgeren (holdingselskabet) et tab, hvis selskabet ikke har fradrag for momsen.

Momsfriheden er ikke et frivilligt valg. Når betingelserne for momsfrihed er opfyldt, må der ikke være moms på regningen. Har mægleren allerede ved en fejl udstedt en regning med moms, kan man berigtige forholdet op til tre år tilbage ved at udstede en ny regning uden moms og kreditere den oprindelige regning (med moms). Både ejendomsmægler og kunde (sælger) skal søge om genoptagelse hos Skat af deres momsansættelse for den relevante periode.

Der er dog også en slange i paradiset. Ejendomsmægleren skal være opmærksom på, at omfanget af den momsfritagne assistance påvirker den måde, som ejendomsmægleren selv kan fradrage moms af sine omkostninger. Moms af indkøb, der direkte medgår til en momsfritaget bistand (f.eks. eksterne omkostninger til trykning af prospekt) kan ikke fradrages hos ejendomsmægleren.

For så vidt angår momsen af ejendomsmæglerens generalomkostninger, (f.eks. ejendomsmæglerens egen udgift til moms af husleje, som jo ikke kan henføres til en konkret kunde) er der kun forholdsmæssigt fradrag for ejendomsmægleren bedømt ud fra forholdet mellem ejendomsmæglerens momsfrie og momspligtige omsætning.

Jo mere momsfri omsætning ejendomsmægleren har, jo mindre fradrag for moms af generalomkostninger. Levering af momsfritaget assistance med aktiesalg kan også indebære, at ejendomsmægleren bliver lønsumsafgiftspligtig.