Må man trækker en garanti tilbage?

Der kan næppe være tvivl om, at pensionsopsparinger i årevis blev solgt med det argument, at kunden i modsætning til i banken var garanteret en rente på mindst 4,5 procent.

Der kan næppe være tvivl om, at pensionsopsparinger i årevis blev solgt med det argument, at kunden i modsætning til i banken var garanteret en rente på mindst 4,5 procent.
Læs mere
Fold sammen

Det blev sagt, det stod i salgsmateriale, der blev vist til kunder og desuden indleveret til Finanstilsynet. Og til overflod blev der også undervist i en garanteret mindsterente på Forsikringshøjskolen, hvor assurandørerne kom på kursus.

Det bevidner op mod ti tidligere assurandører og ledende medarbejdere i pensionsselskaber over for Berlingske Business. Men de trådte først frem, da dommeren i Østre Landsret havde lagt kuglepennen og trukket sig tilbage for at dømme sagen.

Dermed tabte forbrugerne sagen om de garanterede renter med et brag. Der var ikke beviser for garantien i den konkrete sag, og det blev ikke bevist, at det såkaldte tekniske G82-grundlag, som pensionerne blev tegnet på, automatisk medfører en garanteret mindsterente.

Forhistorien er, at pensionsbranchen blev fanget på det forkerte ben, da renten begyndte at falde til niveauer under de garanterede renter – og til niveauer, som man blot få år tidligere ikke havde forestillet sig. I årene før IT-systemerne blev tilstrækkeligt udviklede, beregnede aktuarerne den slutydelse, som kunderne skulle have. Og ud fra den beregnede de en årlig rente, der af hensyn til at forklare de indviklede pensionsprodukter og sælge dem til kunderne blev kaldt en rentegaranti.

Men regnestykket hang pludselig ikke sammen mellem renter og afkast i markedet på den ene side og renteløfterne på den anden side. Men en mundtlig aftale eller et løfte er juridisk lige så gyldig som en skriftlig, og hvis den kan dokumenteres, er der grundlag for en ny runde om rentegarantier i Højesteret.