Må jeg indfri min kassekredit før de andre gældsposter?

Hvis firmaet går konkurs, og jeg selv hæfter for kassekredit, må jeg indfri denne før andre kreditorer, eller er banken ligestillet med øvrige kreditorer, som skal ligeligt fordeles? <i>Med venlig hilsen</i> Henrik Nielsen

Kære Henrik

Udgangspunktet ved en konkurs er, at alle aktiver skal fordeles mellem den konkursramtes kreditorer.

Fordelingen sker i forhold til de enkelte kreditorers tilgodehavender. Dog har nogle kreditorer en fortrinsret frem for andre.

For at sikre, at alle kreditorer får "sin andel", er der i konkursloven indført nogle såkaldte omstødelsesregler, som medfører, at de kreditorer, der har fået en ekstraordinær betaling "kort før lukketid", skal tilbagebetale et sådant beløb til konkursboet.

Disse regler fanger blandt andet den situation, hvor et konkursramt firma ekstraordinært nedbringer sin kassekredit inden for en periode på tre måneder før fristdagen (den dag, hvor skifteretten modtog konkursbegæringen).

Reglerne medfører med andre ord, at din bank kan blive forpligtet til at tilbagebetale et beløb, som du har indbetalt med henblik på at nedbringe din egen kautionsforpligtelse over for banken. Derfor bør du kun nedbringe kassekreditten i den nævnte periode, i det omfang en nedbringelse ville være sket "under normale forhold".Med venlig hilsen

Advokat Peter Herskind

ph@proerhvervsadvokater.dk