Lydoptagelse: Atea gav særlige ordninger til flere kunder

Atea-topchef Morten Feldings interne version af, hvordan IT-virksomheden håndterede virksomhedens formodede bestikkelseskonto, afslører også, at Atea tilsyneladende gav en ansat i Region Sjælland lov til selv at råde over beløb på kontoen.

Morten Felding har været topchef i Atea siden maj 2014. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt Fold sammen
Læs mere

På en lydoptagelse, som Berlingske er i besiddelse af, tegner Ateas danske topchef, Morten Felding, et overraskende billede af, hvordan Atea håndterede sin formodede ulovlige bestikkelseskonto. Efter alt at dømme gjaldt Ateas praksis også andre kunder end Region Sjælland. Lydfilen afslører også, at Atea tilsyneladende gav en IT-ansvarlig hos Region Sjælland råderet over beløb på den formodede bestikkelseskonto, konto 2840.

Dokumentation: Hør lydoptagelsen her

 

Den såkaldte konto 2840 hos Atea er central i bestikkelsessagen. Politiet mistænker medarbejdere hos Atea, 3A-it og Region Sjælland for at bestikke og lade sig bestikke med penge fra kontoen, der blandt andet er brugt til en rejse til Dubai til mere end 400.000 kr. samt rejser til Las Vegas i USA.

Morten Felding har i pressen fremstillet sig selv, som manden, der opdagede problemerne med konto 2840 og Region Sjælland kort efter sin ansættelse i Atea i maj 2014, og som efterfølgende tog hånd om uregelmæssighederne. Dette billede går igen i Ateas redegørelse til Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) fra juni 2015, hvor Morten Felding beskriver konto 2840 som en helt almindelig balancekonto hos Atea til kontering af skyldige omkostninger, herunder skyldige poster til kunder.

Efter sin tiltrædelse i maj 2014 blev Felding ifølge sin redegørelse til SKI gjort opmærksom på, at der var etableret en »særlig ordning« med Region Sjælland. Dette undrede Felding, der iværksatte en undersøgelse, der afslørede »enkelte tilfælde af rejseudlæg ... som tilsyneladende oversteg de normale retningslinjer ift. offentligt ansatte, f.eks. opgradering af flybilletter i forbindelse med fagmesser og hotelophold«.

Denne beskrivelse af problemerne med konto 2840 er mindre dramatisk end Morten Feldings interne udlægning over for en tidligere medarbejder, hvor han sammenligner Ateas ordning med Region Sjælland med at vaske penge hvide for den fængselsdømte storsvindler Stein Bagger.

Berlingske har tilbudt Morten Felding at kommentere den optagede samtale, men han ønsker ikke at medvirke.

Også på et andet punkt adskiller Morten Feldings officielle udlægning sig fra hans interne omtale af bestikkelsessagen. Ordningen med Region Sjælland var tilsyneladende ikke så »særlig«. Lydoptagelsen giver nemlig det indtryk, at Atea opererede med nogenlunde tilsvarende ordninger hos andre kunder. På lydfilen siger Morten Felding således:

»Vi ønsker jo ikke hverken at miste regionen eller nogen af de andre kunder, som nogle andre her i huset har på samme måde ... for det ... det er ikke den eneste ... jeg tror, der er nogle entreprise-kunder, som ...«

Hertil svarer den navnebeskyttede medarbejder: »Det er der også ...«, hvorefter Morten Felding fortsætter: »... kører på samme måde ... så siger jeg så ...«

»Det er jo ikke helt på samme måde,« indvender medarbejderen. Hertil siger Morten Felding: »Men nogenlunde samme måde ...«

Morten Feldings udtalelser flugter med, at politiet mener, at Atea også har foræret andre offentligt ansattes såkaldte »formuefordele«. Det drejer sig om IT-medarbejdere ved Kriminalforsorgen og Rigspolitiet. Lydoptagelsen indeholder endnu et eksempel på, at Morten Felding udtrykker sig forskelligt alt efter, om han skriver redegørelse til SKI eller har en intern fortrolig samtale med en medarbejder.

I redegørelsen til SKI skriver han om konto 2840, at han er blevet gjort opmærksom på, at »en IT-chef i regionen var af den opfattelse, at »han« havde råderetten over den skyldige saldo på balancekonto 2840 til Region Sjælland«. Ifølge redegørelsen til SKI undrede den oplysning som tidligere nævnt Morten Felding, der iværksatte en undersøgelse af posteringerne på kontoen.

På lydoptagelsen virker Morten Felding imidertid ikke undrende overfor, at IT-chefen i regionen har råderetten. Det fremstår snarere som et faktum.

»I dag giver vi en (navn på sigtet navnebeskyttet person, red.) lov til selv at råde over et beløb, som bliver sat ind, så det er hans ... ham, der har styr på tingene ...,« siger Morten Felding på optagelsen.

Det er Feldings samtalepartner, en tidligere Atea-medarbejder, der efter eget udsagn har optaget samtalen med Morten Felding 30. oktober 2014. Vedkommende er sigtet i bestikkelsessagen, er beskyttet af navneforbud og har ikke yderligere kommentarer. Berlingske har bedt Anders Németh, der er forsvarer for en af de øvrige sigtede i Atea-sagskomplekset, om at vurdere lydfilen. Han siger:

»Jeg er forbløffet over det, som Atea-direktør Morten Felding giver udtryk for. Det forstærker min opfattelse af, at Atea og Morten Felding taler med to tunger. Sammenligner man udsagnene på lydoptagelsen med Ateas redegørelse til SKI, er det mildest talt svært at finde sammenhæng. Særligt hvis man har for øje, at optagelsen er fra ultimo oktober 2014,« siger han.

Lydoptagelsen viser også, hvordan en presset Morten Felding forsøgte at finde en måde at stoppe ulovlighederne på uden at fornærme kunden, Region Sjælland. På lydoptagelsen forklarer han sin strategi således for sin daværende medarbejder:

»Hvis jeg går til (navnebeskyttet ansat i Region Sjælland) og siger til ham ... der er en større og større risiko for, at du en eller anden dag bliver taget i det her, eller at vi bliver taget i et eller andet, og så står du uden job, og vi står på forsiden af aviserne. Vi mister jer som kunde, det er der ingen af os, der har interesse i. Det her kan fikses på en anden måde,« siger Morten Felding.

På lydfilen foreslår Felding, at Atea henvender sig til den IT-ansvarlige i Region Sjælland på følgende måde. Morten Felding taler efter alt at dømme om konto 2840:

»Du har købt for 150 millioner af os. På den her konto har du brugt for to millioner på den ene eller den anden måde (...) i fremtiden, så forsvinder den her konto. Den er der ikke, men vi har en aftale om, at du får for to millioner kroner i konsulenter eller alt muligt andet skidt og kanel, som kommer ud og fikser ting for dig on the fly eller (...) eller arrangementer og alt mulig andet ud fra vores entertainmentkonto,« siger Morten Felding på optagelsen. Hertil siger Anders Nemeth: »Man får indtryk af, at Morten Felding er mindre optaget af det, der for mig at se er det centrale: Nemlig hvorledes eventuelle rabatmidler på konto 2840 benyttes, og mere optaget af risikoen for, at Ateas revisor eller andre skal opdage ordningen.«

Lydoptagelsen blev ifølge det oplyste foretaget kort tid før den meget omtalte rejse til Dubai i november 2014, hvor tre nu tidligere Atea-medarbejdere, en ansat i regionen og en ansat i Rigspolitiet spenderede over 400.000 kr. på få dage. Først i maj 2015 orienterede Morten Felding Region Sjællands IT-direktør. På det tidspunkt havde Felding efter eget udsagn kendt til uregelmæssigheder i næsten et år.