Lundbeck ser større driftsresultat for 2016 end ventet

Medicinalselskabet Lundbeck ser højere driftsindtjening i 2016 end ventet med et resultat på mellem 1 til 1,2 mia. kr. Analytikerne havde på forhånd ventet et resultat i omegnen af 600-700 mio. kr.

Lundbeck lander sit årsregnskab for 2015. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Medicinalselskabet Lundbeck ser sin omsætning skrumpe en anelse i 2016, men forudser til gengæld, at selskabet kan forbedre sin underliggende drift i forhold til regnskabsåret 2015. I det forgangne år landede Lundbeck en omsætning på 14,6 mia. kr., mens driftsresultatet gav et overskud på 847 mio. kr.

Det forventede fald i omsætningen i 2016 skyldes, at Lundbeck er udsat for hård konkurrence fra kopiproducenter.

»I 2016 forventer vi et lille fald i omsætningen til 13,8-14,2 mia. kr. på grund af fortsat kopikonkurrence. Til gengæld forventer vi at kunne forbedre vores underliggende driftsresultat med ca. en mia. kr., og vi regner således med et driftsoverskud (EBIT) på 1,0-1,2 mia. kr. for 2016. Dermed har vi på kort tid væsentligt forbedret vores profitabilitet, og det vil vi fortsætte med i de kommende år,« siger Lundbeck-topchef Kåre Schultz i en kommentar til regnskabet.

Hos Sydbank hæfter medicinalanalytiker Søren Løntoft Hansen sig ved, at Lundbecks forventninger til 2016-indtjeningen er markant bedre end ventet. Det tyder på, at Kåre Schultz' forkromede spareprogram virker.

»Forventningerne til Indtjeningen er bedre end ventet og afspejler, at spareprogrammet er rigtig godt undervejs,« siger Søren Løntoft Hansen.

Også Lundbecks driftsindtjening for 2015 er bedre end forventet. Ved seneste regnskabspræsentation i november regnede Lundbeck-ledelsen med et overskud på 700 mio., men det tal blev omtrent 150 mio. kr. større.

Det er især et solidt salg af selskabets nøgleprodukter, udviklingen i dollarkursen og heftig fremgang i Lundbecks amerikanske forretning, der har givet pote.

»Vi havde, hjulpet af dollarkursudviklingen, en fantastisk fremgang i vores amerikanske forretning med en vækst på 69 pct. til 6,4 mia. kr., mens vi havde tilbagegang i Internationale Markeder og især Europa som følge af kopikonkurrence,« siger Kåre Schultz

Sammen med årsregnskabet angiver Kåre Schultz en række nye langsigtede finansielle mål. På den lange bane venter selskabet en overskudsgrad på 25 pct.

»Nu begynder Kåre Schultz at snakke om, at han vil bringe indtjeningen for Lundbeck op på niveau med sektoren som helhed, som ligger omkring de her 25 pct. Så fra at være nede i patentkløften og bruge masser af penge på forskning, udvikling og især lancering af nye midler vil Lundbeck på sigt opnå en overskudsgrad, som ligner det, der er standard for medicinalbranchen,« siger Søren Løntoft Hansen.

For 2016 venter Lundbeck en overskudsgrad i et interval på mellem 7,0 til 8,7 pct.