Lundbeck-middel effektivt på deprimerede asiater

Lundbecks antidepressiv Brintellix har nået sit primære endemål i et studie af lægemidlets effekt på asiatiske patienter, der lider af depression.

Foto: Torkil Adsersen