Lundbeck i samarbejde om Huntingtons-medicin

Partner skal afprøve nyt middel med dyreforsøg.

Lundbeck har indgået en samarbejdsaftale med CHDI Foundation om at undersøge mulighederne for behandling af Huntingtons Sygdom. Det fremgår af en meddelelse.

Som led i samarbejdet skal CHDI gennemføre prækliniske dyrestudier med en af Lundbecks lægemiddelkandidater. Der findes i dag ingen lægemidler på markedet, der kan forsinke eller stoppe udviklingen af Huntingtons sygdom.