Lundbeck betalte halv mia. til kopiselskaber

Medicinalkæmpe betalte kopiproducenter for at stoppe salget af kopimedicin.

Foto: Esben Salling

Ifølge en 464 sider lang afgørelse fra EU-Kommissionen betalte den danske medicinalkoncern Lundbeck i perioden 2002-2003 knap en halv mia.

kr. til fire kopiproducenter, der som modydelse afstod fra at sælge kopier af Lundbecks populære medicinalprodukt Cipramil i Europa.

Det skriver Børsen.

Forliget lagde ikke låg på patentstriden mellem Lundbeck og selskabets konkurrenter, men holdt konkurrencen ude, indtil Lundbeck kunne
lancere en afløser til Cipramil.

»Vi havde kun interesse i at holde dem ude, så længe vi kunne opretholde vores eksklusivitet,« siger selskabets juridiske direktør, Mette
Carlstedt, til Børsen.

»Vi kalder det kunsten at spille en taberhånd (i kortspillet poker, red),« skriver Lundbeck i et internt dokument.

EU-Kommissionen vurderer, at Lundbeck betalte konkurrenterne et beløb, der svarer til den indtægt, kopiselskaberne kunne forvente at tjene,
hvis de havde lanceret deres eget produkt. For kopiproducenterne har der således ikke været tale om et regulært tab, men Lundbeck derimod undgik et prisfald, som ville have ført til endnu større tab end omkostningerne ved at indgå forlig.

Lundbeck har tidligere været i vælten for lignende aftaler. Sidst i 2013 hvor selskabet modtog en bøde på 700 mio. kr. af EU for at indgå
konkurrencestridige aftaler.